Mikroregion Pojizeří

Šluknov - Brtníky

Kamenná empírová kašna, Šluknov

Šluknovsko

Šluknov

Tato 12 km dlouhá trasa vás zavede ze Šluknova přes Karlovo údolí a Kunratice do Brtníků.

Průběh trasy: Šluknov náměstí - Karlovo údolí - Kunratice arboretum - Hrazený - Zelený kříž - Brtníky, ČD

Délka trasy: 12 km

Popis trasy: Červená značka nás povede z náměstí kolem hřbitova, vilovou zástavbou mezi zahrádkami kolem Pivovarský rybníka a dále alejí k našemu prvnímu zastavení, kterým je Karlovo údolí - původně drážní ubikace stavitelů železnice Rumburk - Šluknov. Po dokončení stavby v roce 1873 byl postupně celý areál předán městu a přebudován na lázeňský hotel. Karlovo údolí se stalo vyhledávaným rekreačním místem. Dnes je však již celý areál ve zchátralém stavu, neboť není mnoho let využíván. Cesta pokračuje dále lesním porostem, kde jsou patrny zbytky přístaviště lodiček a relikty původní parkové zeleně. Pohodlná lesní cesta nás dovede k Čítkovu mlýnu. Červená značka přechází státní silnici. Zde se turista může rozhodnout pro návrat do Šluknova, kam jej směrem vpravo dovede neznačená místní komunikace (v tomto případě měří trasa celkem asi 5 km).

Budeme-li pokračovat v cestě dále, na konci lesa lze po odbočce vlevo dojít k nově opravenému Starostovu kříži, odtud se vrátíme zpět na cestu a pokračujeme na hlavní silnici, kde se vydáme vlevo do městské části Kunratice, na jejímž okraji má Střední lesnická škola zřízené arboretum, které má, s částí nacházející se v Sukově ulici, rozlohu cca 5 ha. V arboretu škola obhospodařuje mnoho jehličnanů, listnatých stromů a dalších dřevin. Značka nás pak povede dále po silnici, mineme kapličku a poté i výzkumný ústav bramborářský (bývalá škola) a vpravo za ním loukami vystoupáme (málo značenou cestou) k rekreačnímu objektu pod vrcholem Hrazeného (Číhaná). Zde je možnost pokračovat dále po červené značce a kopec obejít, nebo vystoupat po červené tvarové značce na jižní úbočí vrcholu ke křížku, který byl věnován bratrům Bienertovým. Z tohoto místa je částečný výhled, vrchol Hrazeného (608 m.n.m) je zalesněn. Pokud zvolíme tuto variantu, sestoupíme po zelené tvarové a dále pásové značce zpět k červené značce, která kopec obešla. Přes Zelený kříž dojdeme nejprve lesní cestou a poté loukami do Brtníků - stanice ČD.

Na trase můžete navštívit tyto turistické zajímavosti:
· Šluknov - Šluknovský zámek
· Šluknov - Kamenná empírová kašna
· Šluknov - Sloup Nejsvětější trojice
· Šluknov - kostel sv. Václava
· Šluknov - Křížová cesta
· Brtníky - Brtnický hrádek
· Brtníky - Křížová cesta

Fotogalerie

Kamenná empírová kašna, Šluknov

Kamenná empírová kašna, Šluknov