Mikroregion Pojizeří

Novoměstský červený okruh

mapa trasy

Frýdlantsko

Pěší výlet jizerskými lesy kolem jizerských pomníčků.

Průběh trasy:
Nové Město pod Smrkem * Klingerovo mauzoleum * Streitův obrázek * U Červeného buku * U Spálené hospody * Nové Město pod Smrkem

Popis trasy:
Z náměstí se vydáme po místním značení směrem ke hřbitovu, kde můžeme shlédnout Klingerovo mauzoleum. Za lesním závodem odbočíme doleva a vystoupáme do sedla Měděnce ke Streitovu obrázku. Pokračujeme ke Kartelově obrázku a odtud přes Spálenou hospodu zpět do Nového Města pod Smrkem.

Nové Město pod Smrkem
Původně hornické město z konce 16. století, zejména těžba cínové rudu ve štolách na Měděnci, v menší míře stříbra a zlata. Poslední pokusy obnovení těžby na počátku 60. let minulého století, pro nízkou výtěžnost štola František uzavřena. Renesanční kostel sv. Kateřiny, u kostela socha sv. Jana Nepomuckého a památný letní buk.

Klingerovo mauzoleum
Významný stavební objekt o dvou podlažích v jižní části hřbitova z počátku 20. století. Bohatá sochařská výzdoba, stavba byla vyhlášena kulturní památkou.

Streitův obrázek
Kříž na mohutném buku v sedle Měděnce, původní kříž pověsil pekař Streit na počest svých předků, dnešní kříž je již třetí replikou na třetím buku.

Körtelův obrázek
Pověsil jej pašerák Körtel na památku svého úniku před finanční stráží, která mu pouze ustřelila ucho.

Měděněc
Vrch o výšce 777 m n. m., na jehož svazích, zejména severovýchodním, se v minulosti těžily měděné a cínové rudy.

© Geodézie On Line 2009

Příloha