Mikroregion Pojizeří

Českodubský východní okruh

mapa trasy

Máchův kraj

Výlet na kole po okolí Českého Dubu.

Průběh trasy:
Český Dub * Trávníček * Klamorna * Vesec * Bílá * Proseč * Český Dub

Popis trasy:
Z Českého Dubu vyjedeme jihovýchodním směrem na Trávníček po trase 14. V údolí Mohelky odbočíme vlevo a po trase 3049 dojedeme přes Klamornu, Vesec a Bílou do Proseče. Do Českého Dubu se vrátíme po cyklotrase 14.

Český Dub
Město je centrem Podještědí. Na ostrohu nad potokem Ještědkou byla založena osada již na počátku 12. stol. a podle osamoceně stojícího dubu byla nazvána Dub. Od 13. stol. patřila obec řádu johanitů, kteří zde postavili opevněnou komendu. Městu se dařilo různě, tak jak se střídali jeho majitelé. Tragedii znamenal pro ryze české město rok 1938, kdy bylo přičleněno k Velkoněmecké říši, ale i v době okupace se zde dařilo udržet českou školu. Jádro dnešního města je městskou památkovou zónou. Zámek, který roku 1858 vyhořel, byl zčásti zbořen a zčásti využit na hospodářské stavení. V roce 1991 byly v podzemí objektu objeveny původní prostory johanitské komendy a v roce 1993 v souvislosti se svatořečením blahoslavené Zdislavy zpřístupněny veřejnosti. Původně gotický kostel sv. Ducha byl roku 1421 vypálen a postupně přestavěn renesančně a barokně. Raně barokní svatyně Nejsvětější Trojice byla postavena po roce 1680. Podještědské muzeum Karoliny Světlé je umístěno ve vile bývalého továrníka K. Blaschky. Sbírky připomínají historii města, rozvoj textilního průmyslu a především dílo a osobu Karoliny Světlé, která se věnovala kraji pod Ještědem. V okolí Českého Dubu je ve většině vsí množství roubených chalup. Chalupy slouží často k rekreačním účelům a jsou svými majiteli i dobře udržované.

Trávníček
Lidová architektura. Za pozornost stojí roubený Beranův mlýn s bohatou lomenicí, pavlačí a členitou odstávkou - soukromý rekreační objekt (nepřístupný).

Proseč pod Ještědem
Podhorská obec na jižní části Ještědského hřbetu, první písemná zmínka ze 16. Století. Ve dvou lomech probíhala těžba polodrahokamů. Severně od obce, na hřebeni, je startovací rampa pro rogala.

© Geodézie On Line 2009

Příloha