Mikroregion Pojizeří

Ještědské pláně

Pláně, autor: Milan Drahoňovský

Jizerské hory

Pěší výlet na Ještěd.

Průběh trasy:
Horní Hanychov, lanovka * Ještěd lanovkou * Ještěd * Ještědka * Pláně * Panský lom * Horní Hanychov, IC * Horní Hanychov, lanovka

Popis trasy:
Z Horního Hanychova vyjedeme lanovkou na Ještěd a od vysílače se vydáme na jihovýchod po červené značce k chatě Na Pláních. Pokračujeme sestupem po žluté značce k Panskému lomu a dále po zelené do Horního Hanychova.

Ještěd
Nejvyšší vrchol Ještědského hřbetu (1012 m n. m.) je vyhlídkovým a triangulačním bodem I. stupně s mimořádným výhledem. Hora je tvořena velmi tvrdým křemencem, který odolával mnohem lépe zvětrávání než měkčí fylity, břidlice a vápence tvořící zbytek pohoří. Vrcholové partie Ještědu jsou chráněny jako přírodní památka Terasy Ještědu. Jsou zde unikátní terasy, osamělé skály či skalní hradby vzniklé účinkem ledu při zalednění ve čtvrtohorách. Vrcholové sutě jsou domovem vzácných glaciálních reliktů (pozůstatků z doby ledové) bezobratlých živočichů, mechů či játrovek. Vrcholem hory probíhala po staletí hranice českodubského a libereckého panství. Na Ještědu byly odedávna vztyčovány kříže. Dnešní dřevěný, 6 m vysoký, je kopií předchozího a byl vztyčen 1. 6. 1990. Na vrcholu stávaly i dvě samostatné rozhledny, první v letech 1876 - 89 a druhá v rozmezí let 1889 - 1903. První „pohostinství“ na vrcholu hory se datuje už roku 1844. První dřevěná chatka zde stála o tři roky později. Roku 1868 byla vybudována důkladná stavba i s možností ubytování. Roku 1885 k ní byla přistavěna veranda pro 200 lidí a tato tzv. Rohanova chata sloužila do roku 1964, kdy neopatrností vyhořela. Rok předtím vyhořel i Starý ještědský hotel, mohutná stavba s vyhlídkovou věží, která stála na Ještědu od roku 1907. Dnes stojí na vrcholu slavný hotel s vysílačem. Těsně pod vrcholem je horní stanice kabinové lanovky z Horního Hanychova. Původní lanová dráha kyvadlového systému byla vybudována v letech 1932 - 33. V 1. polovině 70. let byla lanovka modernizována.Ještěd je významným střediskem sjezdového i klasického lyžování.

Pláně pod Ještědem
Původně horská osada uprostřed ještědských lesů se stala postupně významným centrem turistiky a lyžování. Pláně byly na rozdíl od Ještědu střediskem českým. První dům zde byl postaven v r. 1805, v roce 1863 byl postaven hostinec, který několikrát vyhořel. V r. 1909 postavil pražský Spolek pro zimní sporty tzv. Šimánkovu chatu. Chata KČT Na Pláních byla postavena v roce 1926, KČT ji vlastní dodnes. Za okupace se všechny objekty staly rekreačními středisky Hitlerjugend. Na Pláních je několik sjezdových tratí a lyžařských vleků. Ve stráni stály dříve i skokanské můstky.

Panský lom
Přírodní památka, bývalý lom na dolomitový vápenec s Hanychovskou puklinovou jeskyní. Veřejnosti nepřístupná jeskyně dlouhá přes sto metrů je významným zimovištěm netopýrů.

© Geodézie On Line 2009

Příloha

Fotogalerie

Ještěd, autor: Milan Drahoňovský

Ještěd