Mikroregion Pojizeří

Devatero rybníků

mapa trasy

Máchův kraj

Výlet na kole kolem zříceniny hrádku Vítkovec.

Průběh trasy:
Holany * Hostíkovice * Kozly * Stvolíky * Malý Bor * Holany

Popis trasy:
Z Rybnova, místní části Holan, vyjedeme na západ po trase 211 podél Holanského a Milčanského rybníka přes Hostíkovice na Kozly. V jejich horní části odbočíme vlevo a po trase 3100 sjedeme přes Kolné na severozápadní okraj Stvolínek. Odbočíme vlevo a pokračujeme po trase 3098, v úseku Skály smrti je třeba sesednout z kola a jít cca 300 metrů pěšky. Na tuto skutečnost nás upozorní i cykloturistická značka. Po tomto úseku pokračujeme zpět do Rybnova.

Holany
Obec Holany byla založena zřejmě jako lokační městečko již v 1. polovině 14. století. Dominantou Holan je jednolodní pozdně barokní kostel sv. Maří Magdalény s varhany z 18. století. V obci je k vidění též několik dobře zachovaných roubených domů z 18. a 19. století. Podél Bobřího potoka se rozprostírá Holanská rybniční soustava.

Holanské rybníky
Rybniční soustava tvořená 23 rybníky, vybudovanými pravděpodobně v 16. a 17. století na Bobřím potoku. Největší jsou Holanský a Dolanský rybník, pro rekreaci slouží Milčanský rybník.

Hostíkovice
Osada při silnici Česká Lípa - Litoměřice, původně gotický kostelík Nejsvětější Trojice byl přestavěn do dnešní podoby v roce 1839. Západně od kostela, cca 400 m, velká jeskyně s propadlým stropem, která vznikla při těžbě písku.

Kozly
Ve středu obce chráněná lípa velkolistá, severně od obce, vlevo vedle cesty na Kozelský hřbet, smírčí kříž. Jeho reliéf je tvořen třemi spojenými kříži.

Stvolínky
Nejstarší písemná zmínka z 12. století, kostel Všech svatých, je řazen k nejstarším kostelům v Čechách. Zámek z druhé poloviny 17. století, dnes opuštěn a chátrá, částečně provedena údržba rozsáhlého zámeckého parku. Jihozápadně od obce zřícenina středověkého hradu Ronov, postaveného na výrazném vulkanickém vrchu.

Vítkovec
Zřícenina hrádku, postaveného roku 1455 na vyvýšenině v lese jižně od Milčanského rybníka. Zachována část asi 7 m vysokého nárožního zdiva. Obydlen do roku 1570, kdy si Vartenberkové vybudovali nové sídlo, tzv. Nový zámek v Zahrádkách.

© Geodézie On Line 2009

Příloha