Mikroregion Pojizeří

Lesnická naučná stezka

mapa trasy

Máchův kraj

Turistická trasa s poučením o fauně a floře v okolí Zákup.

Průběh trasy:
Kamenice hřbitov * Mohyla osobností * Jezírko * Žraločí tlama * Lesnická mohyla * Pramen Tří svatých * Svatojakubský pramen * Dívčí pramen * Kamenice hřbitov

Popis trasy:
Naučná stezka je udržovaná a označená rozcestníky. Po cestě jsou rozmístěny informační tabule, které nám postupně představí mimo jiné zdejší faunu a flóru, historii vyšší lesnické školy v Zákupech (1904‑-1940) a osobnosti zdejšího kraje.

Rozcestník u jezírka
Náš výlet zahájíme od hřbitova v Kamenici, kde vystoupáme po cestě k mohyle osobností. Od ní se dáme vpravo cestou k jezírku, ke kterému nás dovedou několikery schodiště. Za jezírkem pokračujeme vlevo po okraji bažiny k skalnímu útvaru Žraločí tlama. Z údolí vystoupáme na hřbet, kde odbočíme vpravo a vrátíme se zpět k mohyle osobností. Pokračujeme přímo po vrcholové cestě, na jejímž konci sestoupíme k mohyle, postavené na památku lesnického školství v Zákupech. Závěrečná část stezky nás povede údolím Kamenického potoka kolem několika pramenů kvalitní vody s léčivými účinky. V této části stezky nalezneme i řadu nově opravených drobných sakrárních památek.

Žraločí tlama
Jeden z mnoha kamenných útvarů na stezce.

Pramen Tří svatých
Nejmohutnější z pramenů u Kamenického potoka. Pramen poskytuje dobrou pitnou vodu a je hojně navštěvován.

Svatojakobský pramen
Pramen pojmenovaný po objeviteli prameniště Jacobu Kleinovi. Voda obsahuje stopy železa.

Lesnická mohyla

Dívčí pramen
Pramen se železitou vodou, na podstavci letopočet 1887.

© Geodézie On Line 2009

Příloha