Mikroregion Pojizeří

Tlumočnické a překladatelské služby

Český ráj

Ilona Karaman

Šafaříkova 244
506 01 Jičín 
Kontakty: +420 775 560 070

Nabídka překladatelských a tlumočnických služeb v ruském a ukrajinském jazyce.

PaeDr. Eva Štěpová - Studio Kristýnka
Novoveského 322,
506 01 Jičín-Holínské Předměstí
Kontakty: +420 608 156 691, +420 493 531 642
Nabídka překladu a tlumočení anglického a ruského jazyka.

Mgr. Radka Filsaková
Václava Čtvrtka 851
506 01 Jičín
Kontakty: + 420 739 615 775

Soudní tlumočnice jazyka francouzského a italského (včetně soudního razítka), průvodcovské služby v těchto jazycích a výuka www.justice.cz

Hynek Zlatník
Kolárova 116
506 01 Jičín
Kontakty: +420 608 222 506
e-mail:hz@unix.tpc.cz
Nabídka překladatelských a tlumočnických služeb v anglickém jazyce.

Ing. Karína Kurková
Kontakty: pl +48 509 825 284, cz +420 774 142 026
E-mail: karinakurek@poczta.onet.pl, karinakurek@centrum.cz
Nabídka překladatelských a tlumočnických služeb v polském jazyce.

Jazyková škola Milan Kouba
Husova 79 
506 01 Jičín 
Kontakty: +420 724 557 738
Nabídka překladatelských a tlumočnických služeb německého a anglického, popřípadě i ruskéhofrancouzského i španělského jazyka.


Příloha