Mikroregion Pojizeří

Židovské památky, Jičín

Synagoga Jičín, autor: Jan Mertlík

Český ráj

Židovská 100
Jičín, 506 01

GSM: +420 605 584 664
E-mail: recepce@zidovska100jicin.cz
Web: https://www.zidovska100jicin.cz

V Jičíně se dochovalo několik významných židovských památek, mezi které patří synagoga, budova bývalé židovské školy, Židovská ulice, židovský hřbitov a další.

Židovské osídlení je doloženo již od 14. století. Roku 1628 přišel do Jičína na pozvání Albrechta z Valdštejna Jakob Baševi, významný finančník habsburských císařů, který se stal mecenášem židovské obce.

Synagoga
Synagoga se nachází v Židovské ulici asi 100 m  severně od Valdštejnova náměstí. Je to malá pozdně barokní stavba z 2. pol. 18. století. Roku 1840 spolu s židovským ghettem vyhořela. Při následné opravě bylo nově vybudováno samostatné schodiště na ženskou galerii a synagoze se dostalo nové, tentokrát klasicistní výmalby. Synagoga svou funkci plnila do r. 1941, kdy byly Židé připraveni nacisty o svá práva a v lednu 1943 byly jičínští Židé odvezeni do koncentračních táborů. Po válce sloužila  synagoga jako skladiště, mimo jiné i jako sklad léčivých bylin. Objekt chátral do r. 2001, kdy jej soudně získala zpět Židovská obec v Praze a započala rekonstrukce, během níž byla v plné míře obnovena původní klasicistní výmalba. Pozoruhodnou součástí interiéru jsou také dva tordované barokní sloupky u svatostánku, které údajně pocházejí z chrámu sv. Ignáce.

Více informací zde.

Dům Židovská čp.100 - bývalá židovská škola

Více informací zde.

Židovská ulice
Svůj název si zachovala dodnes, kdy je dochováno celkem 8 z původních deseti židovských domů včetně synagogy. Římské číslice v dlažbě chodníku naznačují odlišné číslování židovských domů podle Josefínského katastru.

Palackého ulice
V této ulici se nalézají domy, které vlastnil finančník vévody z Valdštejna Jakob Baševi v letech 1632-34, díky němuž mohl vévoda realizovat své velkolepé stavební plány. 

Rodný dům Karla Krause
Stojí v severozápadním rohu náměstí, je opatřen pamětní deskou Fortna 43.

Židovský hřbitov
Rozkládá se nedaleko Valdštejnské lodžie. Patrně byl založen v polovině 17. století. Patří mezi malebné židovské hřbitovy, které jsou pravidelně udržované a na nichž je patrný vývoj funebrální plastiky od 18.- 20. století.
Klíče od hřbitova lze zapůjčit v Městském informačním centru Jičín a také v Caffé Loggie ve Valdštejnské lodžii.

Příloha

Církevní památky: ostatní

Fotogalerie

Opoltzerův sloup čp. 100

Opoltzerův sloup čp. 100

 
Karl Kraus dům

Karl Kraus dům

 
Židovský hřbitov hroby

Židovský hřbitov hroby

 
Židovský hřbitov portrét

Židovský hřbitov portrét

 
Karl Kraus deska

Karl Kraus deska

 
Židovská ulice Jičín, autor: Jiří Morávek

Židovská ulice Jičín

 
Synagoga Jičín, autor: jan špelda

Synagoga Jičín