Mikroregion Pojizeří

Sloupské okruhy

Mapa trasy

Lužické hory a Žitavské hory

Sloup v Čechách

Místní turistické okruhy v délce 3 až 4 km.

Největší letovisko Novoborska nabízí čtyři nově vybudované a pečlivě udržované turistické okruhy, které nás podrobně seznámí s krásami okolí Sloupu v Čechách. Jako výchozí místo můžeme zvolit parkoviště u skalního hradu. Protože se jedná o okruhy, je možné se na trasu připojit prakticky kdekoliv.


Sloupský vyhlídkový okruh (zelený) 3,9 km

Okruh po nejkrásnějších sloupských skalních vyhlídkách byl upraven v roce 2004 za pomocí lesů ČR, označen informačními tabulkami a osazen lavičkami.  Značení je od koupaliště i sloupského hradu. Ulicí Pod Stráží a lesem vystoupáme po obnovené cestě do areálu lesního divadla. Po lesní cestě dále vstoupáme  na nejkrásnější sloupskou vyhlídku u bývalé chyty na stráži. Nedaleko se dostaneme k rozcestí U křížku s obnoveným dřevěným křížem v roce 2003.  Vystoupáme na dolní hraběcí cestu a postupně míjíme vyhlídku Emanuela maxe, Hraběnčinu, Hradní a maxmiliánovu vyhlídku s překrásnými panoramatickými výhledy na Sloup a Nový Bor na pozadí Lužických hor. Na konci dolní hraběcí cesty odbočíme do Sloupského skalního města se třemi dalšími vyhlídkami. Zpět se vracíme konvalinkovým údolím a kolem hřbitova do obce.

Cikánské údolí s jeskyněmi (žlutý) 3,9 km

Okruh začíná v ulici Pod Stráží a vede pěšinou podél Dobranovského potoka přes několik lávek do Cikánského údolí. Cestou se nám nabízejí netradiční vyhledy na hrad. Asi po jednom kilometru se dostaneme k uměle vytesané Malé cikánské jeskyni s klenutými stropy. Značená seta podle Dobranovského potoka nás asi po 500 metrech zavede k ohromné pískovcové Velké cikánské jeskyni, osídlené pravděpodobně již v pravěku. Úvozovou cestou pak vystoupáme k rozcestí ,,U Sedmi trpaslíků¨¨a klesáme úvozem zpět ke slouspkému hradu starou kupeckou stezkou Praha – Žitava.

Okruh kolem bývalého Vilímkova rybníka (červený) 3,6 km

Nenáročný okruh pro seniory a rodiny s malými dětmi, vede po rovině loukami a lesem s překrásnými výhledy na okolí Sloupu. Značená cesta začíná u sloupské samoobsluhy a prochází úvozovou cestou s četnými pískovcovými sklepy. Cestou mezi loukami míjíme po levé straně bývalý Vilímkův rybník a studánku s dobrou pitnou vodou. Cesta pokračuje k Myslivecké chatě na okraji březového háje a přes rekreační středisko jiskřička se vrací zpět lesní cestou do obce.

Vyhlídkový okruh kolem Bílé paní (modrý) 4,2 km

Fyzicky náročnější okruh s překrásnými výhledy na obec a skalní město, začíná v centru obce. Projdeme kolem místního hřbitova na kraj lesa  u Sloupského skalního města. Konvalinkovým dolem vystoupáme vzhůru na Horní hraběcí cestu s vyhlídkou Poštolek a jeskyní Jezevčí dírou, které nám poskytnou nádherné výhledy. Pokračujeme po severním úbočí Slavíčku k čedičové skalní věži Bílé paní, opředené mnoha pověstmi. Zpět se vracíme cestou podle Ptačího vrchu a podél kraje lesa do obce.

© Geodézie On Line

Mapku a popis výletu naleznete v příloze.

Příloha