Mikroregion Pojizeří

Veteran Car Club Jičín

veterani

Český ráj

Maršála Koněva 331
Jičín, 506 01

E-mail: vccjicin@seznam.cz
Web: www.veteranemceskymrajem.cz

Sběratelství historických vozidel na Jičínsku má počátek již těsně po válce. Jednotliví nadšenci začali vozidla sbírat, ukládat a renovovat.

Rostla potřeba zjišťovat nové informace, vzájemně si radit a pomáhat a tím i sdružovat se vrůzných spolcích a klubech. V našem regionu byl nejbližší klub v Pardubicích. Jeho činnost nebyla tehdy nijak pravidelná a rovněž vzdálenost hrála svojí roli. Proto se několik jičínských nadšenců spojilo a v roce 1974 pod patronací Svazarmu založili v Jičíně samostatný Veteran Car Club Jičín. Zakládajícími členy byli pánové Ing.Kubíček, Skalský, Karban, Solnař, Florián, Plecháč, Kalvach, Bukač, Rychtera, Ducháč a další. Prvním předsedou byl Ing. Kubíček a to až do roku 1979. Druhým pak Bedřich Plecháč, který předsedal do roku 1988, kdy po něm funkci převzal Miloslav Skalský. Od roku 1990 stál v čele klubu Jaroslav Klacek, kterého v roce 2002 vystřídal Miroslav Vysuček, který klub vede v současné době.

Činnost klubu se postupně rozvíjela a narůstala i členská základna. Pravidelné schůzky se konají jednou měsíčně a klub začal připravovat i vlastní akce. Vzhledem k tematickému zaměření se VCC přičlenil v roce 1978 k AMK Jičín. První soutěž pořádaná VCC Jičín se uskutečnila v roce 1984 a od té doby se koná každoročně. Termín soutěží je každoročně stanoven na první víkend měsíce června. Od roku 2004 pořádáme soutěž jako třídenní s mezinárodní účastí. Pro svoji kvalitu byla naše soutěž již v roce 2005 zařezena do kategorie FIVA-B. V srpnu roku 2007 jsme zařadili do našeho programu další akci, pořádanou pro nejstarší veterány. Majitelé vozidel do roku výroby 1918 a motocyklů na řemenový pohon tak mají možnost se pohodověsvézt Českým rájem na svém stroji a strávit přitom víkend v kruhu spřízněných duší a hlavně bez závodění a soutěžení.

Vozidla jičínských veteránistů můžete potkávat na akcích pro historická vozidla po celé ČR a občas i v zahraničí. Tím ale naše činnost nekončí. Arabela, Komisř Maigret, Tajemství kriminalistiky, Četnické humoresky - to jsou názvy filmů ve kterých si svou roli zahrály stroje členů VCC Jičín.

Příloha

Fotogalerie

veterani

veterani

 
veterani

veterani