Mikroregion Pojizeří

Kino Lomnice nad Popelkou

Kino Lomnice nad Popelkou

Český ráj

5. května 724
Lomnice nad Popelkou, 512 51

GSM: +420 725 834 840, +420 739 568 347
E-mail: kino@kislomnice.cz
Web: www.kino.kislomnice.cz, https://www.facebook.com/KinoLomnice/

Kino provozuje Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Lomnice nad Popelkou.

Historie lomnického kina se začala psát před sto lety. Místní skupina Družiny československých válečných invalidů zřídila Přípravný komitét pro Bio invalidů v Lomnici n. P. Tato Družina válečných invalidů se starala o válečné invalidy, vdovy a sirotky, a proto příjem z filmových představení se zdál jako dobrý zdroj peněz pro tento spolek, v němž se sdružovalo 250 členů. A tak Přípravný komitét začal zjišťovat, jak získat kinematografickou licenci. Dle těchto zjištění členská schůze Družiny válečných invalidů v Lomnici n. P. schválila 11. října 1919 zřízení biografu a podala žádost o povolení. Rozjela se obvyklá "úřednická mašinérie" - trvalo další rok a půl než bylo vše zdárně vyřešeno.

V únoru 1921 byl založen podnik Bio invalidů společnost s ručením obmezeným, jehož ředitelem se stal Jan Morávek. V březnu Zemská správa politická v Praze schválila žádost o kinematografickou licenci - podmínky licence např. říkaly, že promítání může probíhat až do 31. 3. 1923 v Živnodomě (zámek), vstupné nesmí být zvýšeno bez úředního povolení, 2x měsíčně se musí promítat pro školy za režijní cenu atd. O měsíc později však Bio invalidů žádá úřady o změnu provozovny, neboť se nedohodli s živnostníky na pronájmu - vysoká cena, nutnost stavebních úprav atd. V žádosti navrhují prozatímní promítání v hostinci Dupačka ve Staré Lomnici (dnes čp. 815), kde nakonec proběhlo první filmové promítání Bia invalidů, a to 23. dubna 1921.

Více o historii kina - zde.

Nedílnou součástí zrekonstruovaného objektu je bezesporu nově otevřená KinoKavárna.

Příloha

Fotogalerie

Kino Lomnice nad Popelkou

Kino Lomnice nad Popelkou

 
Kino Lomnice nad Popelkou

Kino Lomnice nad Popelkou

 
Kino Lomnice nad Popelkou

Kino Lomnice nad Popelkou

 
KinoKavárna Lomnice nad Popelkou, autor: Lomnice nad Popelkou

KinoKavárna Lomnice nad Popelkou