Mikroregion Pojizeří

Střemy

Střemy

Máchův kraj

Střemy, 277 34

Telefon: +420 724 181 071
E-mail: ou@stremy.cz
Web: www.stremy.cz

Obec Střemy leží 7 km severovýchodně od Mělníka, v jižní části Kokořínska.

Prvními známými majiteli obce byli vladykové ze Střem, kteří zde nechali vystavět tvrz. Později získali větší část obce Berkové z Dubé, kteří ji připojili ke kokořínskému panství. Před rokem 1555 se ves dostala do majetku pánů ze Štampachu, kteří tvrz obnovili. Od Štampachů se později ves i s tvrzí dostala k Nosticům, kteří ji roku 1627 prodali Lobkovicům. Tvrz zanikla zřejmě již na počátku třicetileté války a dnes neznáme ani její přesnou lokaci.