Mikroregion Pojizeří

Libštát

Most.jpg

Český ráj

Libštát 198
Libštát, 512 03

Telefon: +420 481 689 300
E-mail: info@libstat.eu
Web: www.libstat.info

Městys Libštát se nachází v podhorské oblasti Krkonoš v nadmořské výšce 364 m n. m.

Poprvé je zmiňován v roce 1322 a již v roce 1361 zde stál katolický kostel sv. Jiří. Po vydání tolerančního patentu v roce 1781 vznikl v Libštátě sbor evangelické reformované církve, který si o pár let později vystavěl vlastní kostel (1786) a zřídil i hřbitov. Evangelíci augsburského vyznání si v obci rovněž vybudovali modlitebnu, ale až v roce 1842. K zajímavostem Libštátu patří také kamenný most přes říčku Olešku z roku 1822, který je zdobený plastikami, barokní mariánská socha na náměstí a roubená stavba bývalé školy z roku 1781.

Obyvatelstvo obce se v minulosti živilo zemědělstvím, tkalcovstvím a v menší míře i obchodem. Roku 1887 zde byla postavena mechanická tkalcovna, první svého druhu v Čechách, poté strojírna a v roce 1905 kruhová cihelna. Před první světovou válkou žilo v Libštátě 1 760 obyvatel, v roce 2022 jich měl Libštát už jen 950.

Obcí prochází červeně značená turistická trasa, která směřuje dále přes Jilemnici do Krkonoš a k prameni Labe. Libštátem také vedou cykloturistické trasy propojující obce mikroregionu a místní cykloturistické a procházkové okruhy s nádhernými výhledy. Za jasného počasí lze dohlédnout nejen na Kozákov, Tábor a zříceniny hradů Kumburk a Bradlec, ale také na Ještěd a vidět je i téměř celé panoráma Krkonoš.  

LIŠTÁT – KOSTELY, MOST

Kostel sv. Jiří v Libštátě se připomíná již roku 1361. Původně dřevěná stavba byla v letech 1787–1789 nahrazena kamennou ve stylu pozdního baroka. Jednolodní dispozice s půlkruhovým presbytářem je zaklenuta plackami. Před západním průčelím stojí hranolová věž. Také zařízení pochází většinou z konce 18. století a stěny byly vyzdobeny roku 1961. Obraz sv. Jiří na hlavním oltáři vytvořil v roce 1851 český malíř Josef Vojtěch Hellich.

Původní katolickou faru z roku 1722 nahradila v roce 1901 nynější stavba. Vedle kostelního schodiště se nachází budova první libštátské školy z roku 1781. Od ní vede cesta přes Olešku po kamenném silničním mostě z roku 1822. Má tři pravidelné oblouky s rozpětím šest metrů, nízkou parapetní zídku a navazuje na menší jednoobloukový mostek. Chráněnou památku zdobí barokní sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava z konce 18. století.

Po cestě od mostu doleva dojdeme k prvnímu tolerančnímu kostelu s farou, který si v roce 1786 postavili věřící helvetského vyznání (kalvinisté) jako jednolodní plochostropou modlitebnu. Na faře je dnes umístěn oltářní obraz Nanebevstoupení, původně namalovaný roku 1888 slovenským malířem Cyrilem Kutlíkem pro evangelickou kapli ve Spálově.

Druhý evangelický kostel se nachází na tzv. Hořením konci a postavili si ho v letech 1838–1842 věřící augsburského vyznání postavena dostavěna dřevěná zvonice. Augsburská fara byla postavena na libštátském náměstí (čp. 35). Od roku 1918 oba toleranční kostelíky spravuje Českobratrská církev evangelická.

Libštát je jedinou obcí v Čechách a na Moravě, kde stály kromě katolického kostela i dva kostely toleranční. Tyto památky dodnes svědčí o jedinečné historii naší podkrkonošské obce.


Příloha

Fotogalerie

Libštát

Libštát

 
Libštát

Libštát

 
Libštát

Libštát

 
Libštát

Libštát

 
Kostel.jpg

Kostel.jpg

 
DSC_1746_Libštát_Keijsper.jpg

DSC_1746_Libštát_Keijsper.jpg

 
DSC_1751_Libštát_Keijsper.jpg

DSC_1751_Libštát_Keijsper.jpg

 
DSC_1749_Libštát_Keijsper.jpg

DSC_1749_Libštát_Keijsper.jpg

 
DSC_1744_Libštát_Keijsper.jpg

DSC_1744_Libštát_Keijsper.jpg