Mikroregion Pojizeří

Příkrý

Příkrý

Český ráj

Příkrý 70
Semily, 513 01

Telefon: +420 481 622 746
E-mail: obec.prikry@centrum.cz
Web: www.prikry.wz.cz

Obec Příkrý se rozkládá na prudkém severozápadním svahu, který spadá úžlabími potoků do údolí říčky Vošmendy, jednoho z přítoků řeky Jizery. .

Příkrý patří mezi obce, které nemají kostel, zato tu najdete zvoničky, a to dokonce hned tři. První dvě stojí v Příkrém a třetí ve Škodějově. První zvonička se nachází v dolní části Příkrého nad říčkou Vošmendou.Ta nejznámější zvonička, tzv. horní, vyrostla v pomyslném centru Příkrého v první polovině 18. století. Jedná se o dřevěnou stavbu na pískovcové podezdívce čtvercového půdorysu. Její vysoká jehlancovitá střecha přechází ve věžičku s obloukovitými okny a báň, kterou zakončuje dvouramenný kříž. Ve zvoničce se nachází původní zvon z první poloviny 18. století

V blízkosti horní zvoničky se nacházejí ještě další dvě významné památky – Kalvárie a boží muka. Sousoší Kalvárie pochází z druhé poloviny 18. století, je zhotoveno z okrového pískovce a jeho autorem byl pravděpodobně kameník František Fiala z Turnova. Nízký sokl vynáší čtyřboký hranolový dřík, zdobený ze všech čtyř stran reliéfy. Zobrazují sv. Josefa, sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava a sv. Augustina. Dřík zakončuje mohutná profilovaná římsa, osazená sochami sv. Jana Evangelisty a Panny Marie a křížem s korpusem ukřižovaného Krista.

Boží muka pocházejí z roku 1731 a jsou rovněž z pískovce. Čtyřboký hranolový dřík je v horní části zakončen kamennou kaplicí, na jejíž čelní straně čteme původní rytý nápis: TYTO BOZI MVKA SAV WYZDWIZENI NAKLADEM WACLAWA CIILI KE CTI RODICE BOZI PANIE MARIE 1731. (Tyto boží muka jsou vyzdviženy nákladem Václava Cíly ke cti Rodičce Boží Panně Marii 1731).

V Příkrém se dochovalo i několik roubených staveb typické podkrkonošské lidové architektury. Například na tzv. Kozím rohu stojí velmi zachovalá chalupa čp. 64 z roku 1869, která je zapsaná na seznamu kulturních památek.

Příloha

Fotogalerie

Příkrý

Příkrý

 
Příkrý

Příkrý

 
Příkrý

Příkrý

 
Příkrý

Příkrý

 
Příkrý

Příkrý

 
Příkrý, autor: Morávek

Příkrý

 
Příkrý

Příkrý