Mikroregion Pojizeří

Procházky Českým rájem

Podkrkonoší z Tábora, autor: Jiří Morávek

Až budou rozdány dárky, sněden poslední kousek kapra i zbytek bramborového salátu, až bude ticho a klid a skončí návštěva u poslední tetičky, vydejte se na příjemné procházky Českým rájem. Přinášíme pár tipů, kam se můžete vydat.

Valdštejnská lodžie

Méně náročný výlet vás provede po krásných místech Jičínska a nabídne putování po stopách Albrechta z Valdštejna, jehož život je s touto oblastí úzce spjat.

Naše putování začnete na Valdštejnově náměstí, jehož dominantou je Valdická brána - 52 m vysoká věž a z jejího ochozu je nádherný rozhled po okolí.  Za Valdickou branou je rozcestník značených cest, od kterého se vydáte po červené značce kolem fontány Havlíčkovou ulicí. Dorazíte na okraj lipové aleje, která je jedním z nejzachovalejších prvků Valdštejnovy raně barokní komponované krajiny. Alej je dlouhá 1,7 km a tvoří ji necelých tisíc lip. Na konci aleje doporučujeme návštěvu Libosadu s Valdštejnskou lodžií z let 1630-34. Byla to původně zahrada s oborou svázaná s budovou čestného dvora a s lodžií – sallou terrenou, kde se měla bavit šlechtická společnost. V severním rohu parku je romantická poustevna. Celý objekt se postupně opravuje, zastavte se třeba v kavárničce. Na této trase můžete pokračovat dále po červené až do Valdic nebo si putování zkrátit po žluté spojce pod vrch Zebín. Milovníci rozhledů mohou podstoupit poměrně náročný výstup na tento čedičový vrch.

Na Tábor i bez lyží

Nenáročný výlet s krásnými rozhledy je dlouhý 9 km. Z Lomnice se po žluté, zelené a pak červené vydáte na horu Tábor a poté zpět do Lomnice. Je možné zvolit různé kombinace tras, přímá cesta vede po modré, doporučujeme pro zpáteční cestu.

Můžete navštívit skokanské můstky, které jsou pokryté umělou hmotou a keramickou nájezdovou stopou, s vyhlídkovým ochozem na můstku K-70. Cestou minete Allainův kříž – na rozcestí nad Košovem postavil v r. 1849 kníže Kamil Rohan na památku svého bratra. Obtížnější trasa odbočuje pod Táborem vlevo po modré značce a po ní pokračujte k Allainově věži. Novogotická stavba původně sloužila jako vyhlídková věž a lovecký posed. Vrch Tábor byl kdysi cílem procesí – v severním úbočí vede od studánky Křížovka křížová cesta se 14 cihlovými kapličkami. První dřevěná rozhledna byla na vrcholu vystavěna lomnickým okrašlovacím spolkem již v r. 1888, na cihlovou byla přestavěna v r. 1911. Dnes je tu nově zrekonstruovaná turistická chata s rozhlednou a restaurací, z níž lze přehlédnout čtvrtinu země a napočítat prý na 50 chrámových věží a 12 rozhleden.

Malebná Podtrosecká údolí

Přírodní rezervace Podtrosecká údolí byla vyhlášena k ochraně nejrozsáhlejšího komplexu mokřadních biotopů v Českém ráji. Jsou to kaňonovitá údolí lemovaná kvádrovými pískovci s osmi dochovanými, které jsou příkladem přetváření krajiny člověkem.

Náš doporučený okruh začíná na parkovišti u rybníka Vidlák, který napájí potok Jordánka, vytékající z nedalekého rozvodnicového rašeliniště. Jordánka napájí ještě rybníky Krčák a Věžák a za bažinou U Přibyla ústí do Žehrovky. Z Vidláku se vydáte po žluté značce kolem výletní restaurace. Po levé straně krátce zahlédnete menší rybník Krčák a údolím dojdete k Věžickému rybníku s rozlohou 6 ha, který svou scenérií patří k nejkrásnějším v Českém ráji. Skály, zrcadlící se na hladině rybníka, často inspirovaly filmaře k natáčení romantických scén. Zelená turistická značka vás dále vede po silnici. Po levé straně poskytuje krásné pohledy na nedotčenou přírodu lužního lesa, který vznikl na dně bývalého rybníka. Na rozcestí U Přibyla u ústí Jordánky do Žehrovky přejdete vlevo na červenou značku a půjdete údolím proti proudu Žehrovky k Podsemínskému mlýnu. Žehrovka pramení v západní části Prachovských skal.

Po průchodu areálu mlýna půjdete kolem Podsemínského rybníka až do Nebákova k mlýnu, který je připomínán již v 15. Z Nebákova budete pokračovat po cestičce úzkým údolím. Okolí je významným hnízdištěm dravců a sov. Pokračujte po silnici do Troskovic, zde je možné zvolit si již cestu zpět po silnici k rybníku Krčák (červená cyklotrasa). Za vsí se napojí zelená turistickou značkou u pomníku padlých z první světové války, trasa stoupá k hotelu Pod Troskami. Cestou se postupně začínají otevírat nádherné pohledy na celý Český ráj.  Z parkoviště můžete pokračovat po červené značce silničním úsekem do Tachova. Za osadou prudce sestoupíte do výchozího místa trasy k Vidláku.

Do Příhrazských skal

Výchozím bodem je parkoviště pod zříceninou hradu Valečov. Po červené značce se krátkým mírným stoupáním dostaneme ke hradu, který byl postaven na místě staroslovanského hradiště ve 14. století. Pokračujeme po červené a cestou můžeme udělat několik odboček k tzv. skalním bytům. Zajímavostí je, že v těchto obydlích žili lidé ještě v roce 1892. Na rozcestí Nad Valečovem odbočíme doleva směrem na Zásadku. Dále stoupáme silnicí po zelené do obce Mužský. Jádro vesnice, které tvoří převážně zástavba dochované roubené lidové architektury, bylo v roce 1995 vyhlášeno vesnickou památkovou rezervací. Za obcí se vypíná čedičový vrch Mužský. Ze silnice uděláme krátkou odbočku a vystoupáme na 463 m vysoký vrchol, odkud je krásný kruhový rozhled po české krajině.

Sejdeme zpět na silnici a pokračujeme na samý okraj Příhrazských skal, k restauraci Na Krásné vyhlídce. Naskýtá se nám další krásný výhled na severní a východní Čechy. Od restaurace se kousek vrátíme, směrem odkud jsme přišli a odbočíme doleva na modrou značku. Cesta vede stále lesem až na rozcestí, kde se kříží se žlutou značkou. My se držíme stále modré a asi po 500 m přijdeme k odbočce na zříceninu hradu Hynšta. Dostaneme se sem po skalnatém hřebínku, značeném modrou turistickou značkou. Z hradu uvidíte už jen jednu větší vytesanou světničku se středním pilířem, která je přístupná dlouhou vstupní chodbou. Po návratu na hlavní cestu pokračujeme lesem stále po modré značce až k silnici. Po silnici sejdeme přes osadu Zásadka až k parkovišti pod Valečovem.

Naučná stezka údolím Jizery

Původní naučná stezka byla slavnostně otevřena v říjnu roku 1983. Stezka probíhá souběžně s červeně značenou turistickou Riegrovou stezkou a je průchodná v obou směrech. Tabule umístěné na její trase poskytují návštěvníkům základní seznámení s přírodním bohatstvím a historií rezervace. Nová naučná Stezka se na 15 zastaveních věnuje ochraně přírody, fauně a flóře, geologii, turistice a technickým zajímavostem v údolí. Zajímavostí stezky je 77 metrů dlouhá visutá galerie vybudovaná 5,5 metru nad původní hladinou řeky. Další netradiční stavbou je hydroelektrárna ve Spálově. Vodu na turbínu přivádí 1 300 metrů dlouhý tunel, vylámaný ve skále.

Z centra Semil se po červené turistické značce dostanete na výchozí místo stezky na rozcestí Bítouchov. Dále pokračujeme údolím řeky Jizery po červené turistické značce do Podspálova. Zde končí Riegerova stezka, avšak můžeme se napojit na modré turistické značení, vedoucí po Kamenického stezce, která nás zavede zpět do výchozího bodu v Semilech. Cesta vede kolem několika vyhlídek, z nichž je krásný pohled na řeku Jizeru a její údolí.

Bozkovské dolomitové jeskyně

Bozkovské dolomitové jeskyně nemůžeme při výletech vynechat. Jsou výjimečné v mnoha ohledech a navštívit je lze i v zimě. V jeskyních se nachází největší podzemní jezero v Čechách. Vznikly v dolomitu, který je mnohem hůře rozpustný než vápenec.

 Po prohlídce jeskyní sestoupíme po modré na červeně značenou Palackého stezku a vydáme se po ní proti proudu Kamenice (nebo si zkrátíme cestu po proudu a zpět po zelené do Bozkova). Mineme areál bývalých papíren, které vznikly v místech, kde stávala ještě počátkem druhé poloviny 19. století železářská huť. Stezka pokračuje přes Návarov do Plavů. Zde sice již opouštíme Geopark Český ráj i turistický region, ale stezka za návštěvu opravdu stojí.

Sýkornické vodopády, Novopacko

Výchozím bodem je hotel Štikov.  Zelená turistická značka vás zavede až ke křižovatce s označenou odbočkou na Sýkornické vodopády.  Cedulky s vyznačeným směrem Vás dovedou až k cíli – Sýkornickým vodopádům. Cca 4 km dlouhá trasa je lemována informačními panely seznamující návštěvníky s místní přírodou, geologií i historií. Trasa je vhodná pouze pro pěší. Cyklisté musí počítač s místy, kde budou muset z kola sesednout. Trasa je nesjízdná pro vozíčkáře i kočárky. Je spíše náročnější a zabere Vám zhruba 1,5 hod.

Přejeme hezké vánoční prázdniny!


Příloha

Fotogalerie

Bozkovské dolomitové jeskyně, autor: Archiv SČR

Bozkovské dolomitové jeskyně

 
Valdštejnská lodžie, autor: Pavel Charousek

Valdštejnská lodžie

 
Věžák, autor: Luděk Antoš

Věžák

 
Příhrazské skály, autor: Luděk Antoš

Příhrazské skály