Mikroregion Pojizeří

Štěrkopísky u Dobšína

Dutiny vyplněné štěrkopískem, autor: Jan Mertlík

Český ráj

Poblíž křižovatky, u které stojí pomníky padlých vojáků z Prusko-Rakouské války (1866), se nachází vytěžená říční terasa. Zajímavostí jsou kulovité dutiny v pískovcových skalách vyplněné štěrkopískem, které dokazují existenci těchto forem zvětrávání již v pleistocénu. Dalším fenoménem jsou mrazové klíny.Příloha