Mikroregion Pojizeří

Sdružení Český ráj získalo certifikaci Českého systému kvality služeb (ČSKS)

Logo ČSKS, autor: SČR

Český ráj

Na základě úspěšného certifikačního řízení Českého systému kvality služeb se Sdružení Český ráj zařadilo mezi téměř tisíc certifikovaných organizací České republiky.

Český systém kvality služeb pomáhá  ke zvyšování kvality služeb v organizacích v oblasti cestovního ruchu a v navazujících službách. Koncepce systému vychází z jednoduchých zásad řízení kvality, přičemž jeho filosofií je poznání potřeb zákazníka a neustálé zlepšování kvality poskytovaných služeb v organizacích. 

„V rámci certifikace se tak naše organizace zavázala zlepšovat procesy týkající se rozvoje partnerství, jehož budování patří mezi hlavní úkoly organizací našeho typu,“ informuje Jitka Kořínková ze Sdružení Český ráj.

O certifikaci se mohou kromě organizací veřejného a neziskového sektoru ucházet také provozovatelé ubytovacích a stravovacích zařízení, cestovní kanceláře a agentury, průvodci a další poskytovatelé služeb v oblasti cestovního ruchu. Bližší informace získají zájemci o certifikaci na webu Českého systému kvality služeb (http://www.csks.cz/), který účastníkům systém i jeho výhody představí. 

„Certifikát jsme získali na dobu tří let. Každý rok je třeba provést průběžné zhodnocení, v rámci kterého bychom se jako organizace měli zamyslet nad tím, zda naplňujeme očekávání našich členů a cíle, které jsme si předsevzali,“ doplňuje Jitka Kořínková.

 


Příloha

Fotogalerie

Logo ČSKS, autor: SČR

Logo ČSKS