Mikroregion Pojizeří

Bučiny u Rakous

PR Bučiny u Rakous, autor: Jan Mertlík

Český ráj

Defilé pískovců až vápenců jizerského souvrství, sesuv, osypy a projevy krasovění.

Výchozy jizerského souvrství se nacházejí v obtížné schůdném terénu díky osypům. Vápnité pískovce až vápence mají místy krasově rozšířené pukliny. Větší část svahu byla postižena sesuvy, jejichž akumulační část byla erodována tokem Jizery na jejím nárazovém břehu. Nálezy fosilní fauny.

Příloha