Mikroregion Pojizeří

Hřeben Suchých skal

Suché skály, autor: Luděk Antoš

Český ráj

Skalní zeď tvořená cenomanskými pískovci.

Pískovce, které se usadily v mořském prostředí jako první, tvoří skalní útvary, které můžeme sledovat podél lužického hlubinného zlomu. Hřeben Suchých skal byl vlivem tektonických pohybů na zlomu postupně vztyčen tak, že původně vodorovné vrstvy jsou téměř svislé. Typickým fenoménem Suchých skal jsou tektonická zrcadla, která vznikala na plochách, kde se po sobě smekaly sousední bloky. V místě menších pohybů se vytvořily křemenné žilky, které jsou odolnější a při zvětrávání vystupují nad povrch pískovce.

Příloha