Mikroregion Pojizeří

Čertí kopeček

Čertí kopeček, autor: Jan Mertlík

Český ráj

Drobný vrch vulkanického původu

Na okraji obce Koberovy je nápadný kužel malého vulkánu. Pyroklastika Čertího kopečku jsou odkryta v několika drobných lůmcích na vrcholu. Horniny tvoří ostrohranné úlomky málo proplyněného čediče, volně nasypané na sobě. Charakter úlomků odpovídá freatomagmatické erupci, takže Čertí kopeček vznikl pravděpodobně jako tufový kužel. Pyroklastické horniny jsou silně prosycené karbonátem.


Příloha

Fotogalerie

Čertí kopeček, autor: Jan Mertlík

Čertí kopeček