Mikroregion Pojizeří

Trosky více vyniknou, lesníci kácejí náletové dřeviny

Trosky již po zásahu lesníků, autor: Romana Prošková

Český ráj

Do konce února bude probíhat těžba asi sta kubíků náletových dřevin v okolí hradu Trosky. „Proředíme nepůvodní nebo náletové dřeviny, většinou modříny, akáty a smrky. V krajině tak opět vynikne skalní masiv s dominantou Trosek,“ uvádí Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR v Liberci. Těžbu v přírodní a národní kulturní památce provádí Lesy České republiky po dohodě se zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Národního památkového ústavu.
„Z pohledu ochrany přírody a krajiny není žádoucí, aby Trosky zarostly lesní vegetací. Tento zásah kromě jiného zvýší rozmanitost zdejší přírody a prospěje teplomilným rostlinám i živočichům, kteří k životu potřebují bezlesí a skalní výchozy. Z rostlin jsou to například skalník celokrajný, trýzel škardolistý či strdivka sedmihradská, z živočichů užovka hladká, otakárek fenyklový a další vzácné druhy motýlů a brouků,“ doplnil Jiří Klápště, vedoucí Správy CHKO Český ráj.

Trosky tak na nadcházející sezonu více vyniknou. Na druhou stranu ale domnívat se, že bude odtěženo kompletní okolí hradu, a ten bude vypadat jako na snímcích starých sto let, by byl omyl. Vzrostlé stromy zde zůstanou. Přístupová cesta k hradu by měla projít zásadní opravou.

Zdroj info: Turnovsko v akci s využitím TZ Lesů ČR

Příloha

Fotogalerie

Trosky již po zásahu lesníků, autor: Romana Prošková

Trosky již po zásahu lesníků

 
Trosky již po zásahu lesníků, autor: Romana Prošková

Trosky již po zásahu lesníků

 
Újezd pod Troskami, autor: Romana Prošková

Újezd pod Troskami