Mikroregion Pojizeří

Rumburk

Rumburk

Lužické hory a Žitavské hory

Rumburk, 408 01

Telefon: +420 412 356 211
Web: www.rumburk.cz

Město Rumburk leží ve Šluknovském výběžku, na hranici s Německem. Tvoří jeho administrativní, kulturní a dopravní centrum. Rozkládá se ve členité krajině, ve které se střetávají dvě pohoří, Lužické hory se Šluknovskou pahorkatinou.

Město vzniklo v údolí řeky Mandavy, na obchodní cestě, po které se dopravovala sůl z Míšně do Žitavy. První písemné zmínky o Rumburku pocházejí již z roku 1298, kdy je jeho existence doložena listinou městské rady ve Zhořelci. Doklad o městském statutu je datován k roku 1377. Privilegiem císaře Rudolfa II. ze dne 17. prosince 1587 byla městu Rumburk přidělena nová pečeť a městský znak, který nahradil starý znak s erbovním znamením Berků z Dubé.

Na začátku 15. století se zde rozvíjelo lnářství, roku 1515 byl ve městě založen první plátenický cech tkalců. V roce 1848 byla otevřena barvírna a roku 1860 odborná tkalcovská a kreslířská škola. V roce 1869 projel Rumburkem první vlak a to usnadnilo cestu výrobkům, z nichž mnohé získaly proslulost za hranicemi - např. jemné lněné rumburské véby.

V květnu roku 1918 došlo v Rumburku k největšímu protiválečnému vystoupení na našem území, známé Rumburské vzpouře, která byla rozprášena litoměřickou vojenskou posádkou. Město Rumburk se pyšní řadou historických i kulturních památek. Jeho příhraniční poloha a kultura nedaleké Lužice ovlivnila život města, kulturu i stavební styly ve městě.

Fotogalerie

Rumburk

Rumburk

 
Rumburk

Rumburk

 
Rumburk

Rumburk

 
 Rumburk

Rumburk