Mikroregion Pojizeří

Bytový dům Wolkerova

Wolkerák, autor: MIC Liberec

Jizerské hory

Sosnová 466
Liberec, 460 15

Obytný dům, vystavěný v letech 1964-1972, je běžně označován lidovým názvem „Wolkerák“.

Budovu projektoval Jaromír Vacek, po jeho smrti se dokončení stavby ujal Bohuslav Lisal. Objekt je zdařilou ukázkou citlivého osazení náročného terénu. Díky segmentovému půdorysu, kónickému tvaru a plastickému řešení průčelí je desetipodlažní monoblok včleněn do krajiny, aniž by ji svou přítomností výrazněji narušoval a patří tak mezi nejúspěšnější projekty tohoto typu.

Příloha

Další historické památky: historické budovy

Fotogalerie

Wolkerák, autor: MIC Liberec

Wolkerák

 
Wolkerák, autor: MIC Liberec

Wolkerák