Mikroregion Pojizeří

Poznejte technické kulturní dědictví Českého ráje

Vodní mlýn Střehom, autor: Pavel Charousek

Český ráj

Český ráj je region bohatý nejen na přírodní krásy, skalní města či památky, ale má i své průmyslové kulturní dědictví, které se čím dál častěji stává oblíbeným cílem turistů. Najdete tu desítky pozoruhodných staveb z mnoha oborů, můžete se účastnit exkurzí do pivovarů, sklářských dílen či obdivovat staré vodní mlýny, elektrárny, dopravní stavby a nahlédnout do tajů historie výroby automobilů a motocyklů.

Nejvíce technických zajímavostí najdete v okolí řeky Jizery, která je osou regionu. Voda je od dávných věků lidmi využívána, proto i v technickém kulturním dědictví zůstává řada staveb spojených právě s využitím vody.

Na vodě a energii byly závislé také řemeslné dílny a provozy s výrobou skla, bižuterie a kamenářstvím. Tam, kde byla k dispozici levná energie, se později rychle rozvinul i lehký průmysl. V Českém ráji, jako v celých severních Čechách, byly mezi průmyslovými podniky ponejvíce zastoupeny textilky.

Voda, respektive řeka, byla také příčinou vzniku řady zajímavých dopravních staveb. Některé mosty a tunely jsou dodnes pozoruhodné například svým citlivým umístěním do krajiny.

A co se týče potravinářství, najdete tu kromě pivovarů i cukrovary, sladovny, sýpky a špýchary.

Přehled těch nejzajímavějších technických památek v Českém ráji najdete na:

www.cesky-raj.info/cs/pamatky-a-zajimavosti/technicke-kulturni-dedictvi