Mikroregion Pojizeří

Krajem pískovcových skal „Lužického ráje“

Popova skála, autor: Milan Drahoňovský

Lužické hory a Žitavské hory

Českoněmecký výlet podhůřím Lužicko-žitavských hor.

Kilometráž:

Hrádek nad Nisou – Popova skála – U Tobiášovy borovice – Petrovice – Sokol – Na Šestce – Kammloch – Oybin – Hartava - Hrádek nad Nisou

Hrádek nad Nisou – Kristýna

Hrádek nad Nisou leží na okraji Lužických hor v Žitavské pánvi na Trojmezí Čech, Německa a Polska Hrádek je pokládán za nejstarší osídlené místo v údolí Nisy. Již v 10. století byla oblast osídlena slovanskými lužicko-srbskými kmeny.  V obci se nachází kostel sv. Bartoloměje z 18. století, Chrám Pokoje v novogotickém stylu z roku 1900 – 1901, středověká studna a také Multifunkční centrum Brána Trojzemí, ve kterém jsou mimo jiné vystaveny ostatky hrádeckého „vampýra“, muže záhadně pohřbeného ve 14. století. Severně od města leží rekreační areál Kristýna v zatopeném lignitovém dolu, který nabízí sportovní vyžití.

Popova skála

Popova skála (565 m) je mohutné pískovcové skalisko. Původně vodorovně uložené vrstvy sedimentů byly v blízkosti lužické poruchy vychýlené do různě ukloněných poloh a postupným zvětráváním po puklinách se skály rozpadly do mohutných bloků a balvanů, mezi nimiž vznikly četné dutiny nebo jeskyně. Na povrchu některých skal se také vyvinuly nepravidelné prohlubně a oválné skalní mísy. Vrcholové skalisko Popovy skály je dominantou celé východní části Lužických hor. Tvoří je několik mohutných, o sebe opřených pískovcových bloků, mezi nimiž je poměrně široká svislá puklina. Mezi balvany, nakupenými na severní straně skály, vznikla malá skalní brána a několik menších jeskyní. Na vrcholu je zpřístupněná vyhlídka s kruhovým výhledem do širokého okolí.

U Tobiášovy borovice

Tobiášova borovice stojí na lesním rozcestí u červeně značené cesty. Více než 100 let byla významným orientačním bodem uprostřed rozsáhlých lesů, u něhož se zastavovali nejen turisté, ale i pašeráci. Když se zde kolem roku 1800 těžilo dřevo, nechal obchodník Tobias Kunze z Dolního Sedla tuto borovici stát a zavěsil na ni obrázek svého patrona sv. Tobiáše, podle nějž byl strom pojmenován. Cesta kdysi tvořila hranici grabštejnského a jablonského panství, kterou dodnes připomínají kamenné mezníky s letopočtem 1723 a s vytesanými písmeny G (Gabel = Jablonné) a GS (Grafenstein = Grabštejn).

Petrovice

Petrovice jsou nevelká podhorská ves, ležící v širokém údolí Kněžického potoka asi 4,5 km severně od Jablonného v Podještědí. Obec vznikla na staré obchodní cestě z Čech do Žitavy. Zdejšími zajímavostmi jsou zcela jistě pozdně barokní kostel Nejsvětější Trojice, barokní zvonička z 18. století či stará celnice, ve které se zastavil Napoleon Bonaparte.

Sokol

Sokol je výrazná znělcová kupa (593 m.n.m.) se zbytky středověkého hradu Starý Falkenburk. Na jejím severním svahu je u odbočky na hrad upravená Kočičí studánka a v okolí jsou patrné staré jámy po těžbě železné rudy. Nedaleko odtud stojí u boční cesty kamenný pomníček lesního adjunkta Vincence. Pod vrcholem začíná okružní lesnická stezka. Na její 2 km dlouhé trase, vedoucí po lesních cestách, nalezneme 5 informačních panelů, které nás seznámí se správou zdejších lesů, jejich historií a druhovou skladbou.
Hrad Starý Falkenburk byl zřejmě vybudován k ochraně významné zemské stezky, vedoucí z Čech přes Jablonné v Podještědí do Žitavy. Poprvé je ale hrad doložen až v roce 1415, kdy patřil Albertovi z Donína. Hrad se od roku 1454 uvádí jako zbořený.

Na Šestce

V sedle mezi vrcholy Hvozd a Sokol je v lese samota, kdysi lesovna, v níž se scházeli myslivci z okolí ke sportovní střelbě na terč. Později bylo stavení upraveno jako výletní restaurace, nedaleko stojí novější budova, která sloužila po roce 1948 Lidovým milicím a následně Junákům. Název Na Šestce měla podle čísla lesnického oddělení čísla 6.

Kammloch

Hraniční sedlo, kterým prochází cesta z Lückendorfu do Oybina.

Hartau

Hartau leží na úpatí Přírodního parku Žitavské hory a je částí města Žitava. Hartau prochází turistický a cyklistický přechod. Pamětihodností a znakem města je vodovodní domek (Röhrhäusel) z roku 1726, který zásoboval až do 19. století Žitavu.

Česká brána

Mohutná dvojice k sobě skloněných skal, nazývaná Česká brána (Böhmisches Tor), leží v údolí Bílého potoka (Weissbachtal). Mezi oběma skalami prochází dnes již nepoužívaná vozová cesta a státní hranice, kterou vyznačují novodobé hraniční znaky i starobylé kříže s písmenem Z (=Zittau) a letopočtem 1831.

Sedlecký Špičák

Sedlecký Špičák je zalesněný vrch (544 m), ležící na severovýchodním okraji Lužických hor.  Řídce zarostlý vrchol Sedleckého Špičáku je bez výhledu, ale na nižším skalnatém temeni Lipového vrchu je upravená plošinka s pěkným výhledem na sousední vrch Strassberg se skalními útvary Liščí kazatelny a Výřích skal a dále k západu na Hvozd a vzdálenější vrcholy Lužických i Žitavských hor. U staré cesty na severním svahu kopce stával hostinec na Kohoutím vrchu. Hostinec patřil dlouhá léta k nejoblíbenějším výletním místům v okolí a v provozu byl ještě několik let po 2. světové válce, kdy se prý stal díky své výhodné poloze pašeráckým doupětem. Když ale byly později podél česko-německé hranice postaveny zátarasy, ocitla se chata v zakázaném hraničním pásmu a byla zbořena. Dodnes z ní zůstaly už jenom lesem zarostlé rozvaliny.

Příloha

Fotogalerie

Výhled z Popovy skály

Výhled z Popovy skály

 
Kristýna, autor: Milan Drahoňovský

Kristýna

 
Oybin, autor: Milan Drahoňovský

Oybin

 
Oybin, autor: Milan Drahoňovský

Oybin