Mikroregion Pojizeří

Za poledním sluncem na Poledník

Poledník

Jizerské hory

Výlet kolem polednických skal a údolím Štolpichu.

Oldřichovské sedlo

Oldřichovské sedlo (478m) důležitým spojovacím článkem mezi Libereckem a Frýdlantskem; po staletí tudy prochází cesta, od druhé poloviny 19. století pod sedlem vede v tunelu i železniční trať. Sedlo, kterým se překonávala hradba jizerských kopců, hrálo důležitou roli i při pravidelných poutích z Liberce do Hejnic. Hausmanka, bývalá hájovna pod vedením lesníka Franze Hausmanna, který byl velkým milovníkem Jizerských hor. Dnes známá také pod názvem „U kozy“. Jedná se o jedinečnou hospodu s výbornou kuchyní a svéráznou obsluhou.

Poledník

Poledník (863,7m) je dominantou západní části Jizerských hor. Tento vrchol na západě Hejnického hřebene je částí národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny. NPR Jizerskohorské bučiny je největším komplexem bukového lesa u nás. Vznikla v r. 1999, kdy bylo propojeno 7 původních rezervací z r. 1960: Špičák, Stržový vrch, Poledník, Štolpichy, Frýdlantské cimbuří,  Paličník a Tišina. Tento komplex smíšených, převážně bukových lesů, zahrnuje nejcennější lesní porosty Jizerských hor, je genovou bankou původních dřevin pro obnovu jizerskohorských lesů, poškozených v minulosti imisemi i nevhodným lesním hospodařením Desítky mohutných žulových bloků jsou oblíbeným místem horolezců.

Bílá kuchyně

Mezi turisty a lyžaři velmi známá křižovatka pěších tras s přístřeškem pod Olivetskou horou. Její zvláštní jméno doposud není úplně přesvědčivě vysvětleno, patrně připomíná provizorní kuchyni lesních dělníků při sezónních pracích. Bílá kuchyně je jakýmsi pomyslným předělem mezi světem jizerskohorských skal a bučin a táhlými kopci a smrkovými porosty v centrální části hor.

Údolí Malého Štolpichu

Severovýchodním směrem od Bílé kuchyně se odsud doslova řítí na frýdlantskou stranu jedna z  nejromantičtějších jizerských strží – údolí Malého Štopichu. Jím prochází jedna z poutních cest, po kterých putovala procesí za hejnickou Matkou Boží - Nová poutní cesta, která právě u Bílé kuchyně začíná klesat skalnatou, buky porostlou roklí Malého Štolpichu. Do některých skalek jsou vytesány výklenky pro svaté obrázky.

Ferdinandov

Ves založená koncem 18. století, dnes místní část Hejnic. Rozkládá se mezi údolím Malého a Velkého Štolpichu.

Naučná stezka Viničná cesta

Naučná stezka s 6 informačními panely patří k nejkrásnějším turistickým trasám v Jizerských horách. Začíná v Oldřichovském sedle zvaném Hemmrich a končí v ústí Štolpichu ve Ferdinandově. Vede téměř po vrstevnici v nadmořské výšce okolo 500 m. Cesta má příjemný písčitokamenitý povrch.

Příloha

Fotogalerie

Výhled z Poledníku, autor: Milan Drahoňovský

Výhled z Poledníku

 
Štolpišský potok, autor: Milan Drahoňovský

Štolpišský potok

 
Cesta na Poledník, autor: Milan Drahoňovský

Cesta na Poledník