Mikroregion Pojizeří

Kostel sv. Stanislava, Loukov

Kostel sv. Stanislava v Loukově

Český ráj

Loukov, 513 01

První zmínka o farním kostele v Loukově pochází z roku 1352. V roce 1754 byl kostel už tak sešlý, že hrozilo jeho zřícení, ale trvalo ještě několik let, než bylo přikročeno ke stavbě nového.

Nynější jednolodní kamenná barokní stavba pochází z let 1786–1795 a je zaklenuta plackovými klenbami. Hlavní oltář s oltářními obrazy od Viléma Kandlera byl zřízen v roce 1883, křížová cesta pak roku 1886. Novorenesanční zařízení interiéru zhotovil Antonín Sucharda z Nové Paky. Ve věži nad západním průčelím bývaly zavěšeny tři zvony. Nyní má kostel zvony čtyři – jeden původní ze 16. století a tři nové, pořízené v roce 1977.

Z doby vzniku starého kostela pochází také dnes již neužívaný hřbitov, ohraničený nízkou pískovcovou zdí s osmibokou barokní kaplí (kostnicí). I v ní se nachází oltář, je zasvěcen sv. Kříži a jeho autorem je Antonín Sucharda. Vedle se nacházející nový hřbitov byl založen v roce 1901 na pozemku, který obci daroval továrník František Gerl.

V roce 1854 zasadili žáci místní školy před vstupem do kostela dvě lípy na počest oslavy sňatku Františka Josefa I. a Alžběty Bavorské, zvané Sisi. U vstupu na hřbitov pak byly v roce 1918 vysazeny dvě lípy Svobody připomínající vznik samostatného státu.

Kostel sv. Stanislava s farou, stodolami a dvojicí hřbitovů vytváří malebný areál se silným geniem loci. Jak kostel, tak barokní hřbitovní kaple, ohradní zeď starého hřbitova a litinový kříž s korpusem ukřižovaného Krista byly vyhlášeny kulturními památkami.

Příloha

Církevní památky: kostely

Fotogalerie

Loukov, autor: Matyáš Gál

Loukov

 
Kostel sv. Stanislava v Loukově

Kostel sv. Stanislava v Loukově

 
Kostel sv. Stanislava v Loukově

Kostel sv. Stanislava v Loukově

 
Kostel sv. Stanislava v Loukově

Kostel sv. Stanislava v Loukově

 
Kostel sv. Stanislava v Loukově, autor: G. Keijsper

Kostel sv. Stanislava v Loukově