Mikroregion Pojizeří

Kostel Narození Panny Marie

Kostel v areálu zámku

Polabí

Bratří Bendů
Benátky nad Jizerou, 294 71

Kostel byl založen spolu s cyriackým klášterem roku 1349 Janem z Dražic.

S velkou pravděpodobností byl během zpustošení přiléhajícího cyriackého kláštera poškozen, je možné, že byl i vypálen. V pohusitském období byl opraven zřejmě jen provizorně. Gotická stavba byla původně vyšší, ale Fridrich z Donína nechal ve 20. letech 16. století původní poškozenou klenbu zbořit a kostel nově zaklenout, a to klenbou výrazně nižší než byla původní.

 Další zásadní stavební úpravy kostela proběhly na přelomu 17. a 18. století, kdy byla přistavěna barokní věž s ochozem a celá chrámová loď byla poněkud prodloužena. Vnitřní vybavení kostela pochází především z poloviny 18. století. Ve zdivu kostela se dochovala i řada gotických stavebních prvků, včetně sanktuaria (výklenek ve zdi pro nádobu s hostiemi) se znakem pánů z Dražic. Pod kostelem je krypta, ve které jsou pochováni i někteří majitelé benáteckého panství, včetně Jana z Werthu. Díky postupným navážkám k vyrovnávání terénní úrovně v zámeckém areálu je podlaha kostela nyní níže, než je současný terén. Pod vrstvami navážek je skryt i hřbitov, kdysi obklopující kostel.

Církevní památky: kostely

Fotogalerie

Kostel v areálu zámku

Kostel v areálu zámku

 
Kostel Narození Panny Marie

Kostel Narození Panny Marie

 
Dobová fotografie interiéru kostela

Dobová fotografie interiéru kostela

 
Interiér kostela

Interiér kostela