Mikroregion Pojizeří

Přírodní rezervace Meandry Smědé

Meadry Smědé

Frýdlantsko

Rezervace byla zřízena k ochraně přírodního rázu údolní nivy podhorské řeky s přirozeně se vyvíjejícím říčním korytem, se slepými rameny a s fenoménem štěrkopískových náplavů.

Součástí chráněného území je též rybník Dubák - ornitologicky významná lokalita severních Čech, a dále ekosystém listnatého svahového lesa nad pravým břehem Smědé.  

Příloha

Fotogalerie

Meadry Smědé

Meadry Smědé

 
Meadry Smědé -  přírodní rezervace

Meadry Smědé - přírodní rezervace