Mikroregion Pojizeří

Babákův mlýn

Babákův mlýn

Český ráj

Bradlecká Lhota 41
Bradlecká Lhota, 507 13

Zděné stavení vodního mlýna s obytným roubeným patrem.

Vodní mlýn je poprvé písemně uváděný v roce 1568. V roce 1781 byl přestavěn do své současné podoby svým tehdejším majitelem Václavem Vlkem. Bývá označován také jako Babákův mlýn podle posledního mlynáře Antonína Babáka,který zde provozoval mlýn za První republiky . Jedná se o první mlýn s obnoveným vodním kolem v Libereckém kraji.

Mlýn je řešen jako zděné stavení s obytným roubeným patrem, vybudované na půdorysném základě ve tvaru nepravidelného písmene T, zastřešené dvojicí vzájemně propojených sedlových střech o různých výškách hřebene.
Vnitřní dispozice přízemí obytného domu je trojdílná s dochovaným fragmentem černé kuchyně ve druhém dílu. Roubené patro je obytné, s prostorem vyhrazeným pro technologické zázemí mlýna.

V mlýnici se nachází fragment technologie s velmi zajímavým převodem v podkolí.

Příloha

Technické památky: památky spojené s řemeslem

Fotogalerie

Babákův mlýn

Babákův mlýn