Mikroregion Pojizeří

Městská zámecká expozice Bělá pod Bezdězem

Zámek Bělá pod Bezdězem, autor: Archiv: Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem

Máchův kraj

Zámek 1
Bělá pod Bezdězem, 294 21

Telefon: +420 313 034 288
GSM: +420 736 162 787
E-mail: ic@mkzbela.cz
Web: www.zamekbela.cz

Ve druhém patře na zámku v Bělé pod Bezdězem se nachází Městská zámecká expozice s názvem: U nás je taky hezky.

Expozice je umístěna v druhém patře jihozápadního křídla bělského zámku v čerstvě opravených prostorách tří sálů. Rekonstrukce těchto prostor byla možná díky finanční podpoře získané za pomoci operační skupiny Lag Podralsko a města Bělá pod Bezdězem. Nosným motivem celé expozice je básník Karel Hynek Mácha, jeho dílo a fenomén Máchova kraje. Básník přichází do Boleslavského kraje na Valdštýnské panství a je okouzlen nejen krásou krajiny a jejích tajuplných zákoutí, rozervaných skal, zřícených hradů a hlubokého hvozdu, ale i vyprávěním starých příběhů, které dávno odvál čas. Loupežníci, velmi oblíbené téma lidové zábavy, loutkového divadla, kramářských písní, „brakové“ četby, ale také vrcholné poezie a prózy, představené zde Máchovým Májem a Vančurovou Markétou Lazarovou. O loupežnících vypráví i padesát pověstí z našeho kraje a některé jsou pořádně krvavé. V lesích se ale netoulali jen loupežníci.  Hospodařili tu hajní a lesníci, pracovali dřevaři a lesní dělníci, odpočívala a lovem se bavila šlechta. Zbytky Valdštýnska, lesní „eremitáže“ nedaleko Bělé, jsou toho dokladem a svědectvím, z kterého mnoho nezbylo. Přesto by bylo dobré to málo, co zbylo, vzkřísit a zachovat dalším generacím. Snad k tomu bělská expozice trochu přispěje.

 Po Karlu Hynku Máchovi jsme pojmenovali kraj i jezero. Kraj i rybník jsou tu od nepaměti, jen básník uchopil jejich krásu a začaroval ji do básně, sugestivní pohádky. Ale život jde dál a fenomén turistiky je tu, jak ukazují panely v další místnosti.

 V posledním opravovaném sále této expozice, byla odkryta zajímavá výmalba. Po získání finančních prostředků tu budou zahájeny restaurátorské práce. Prozatím je v tomto sále výstava mapující historii loutkového divadla v Bělé pod Bezdězem a loutky výtvarníka Františka Pešána principála Divadla z Půdy.

Součástí provozu  městské expozice je i prázdninový zámecký prohlídkový okruh. S průvodcem si prohlédnete zámeckou kapli s opraveným mobiliářem, renezanční chodby a arkády severního zámeckého křídla. Zajdeme i na půdu, kde vzniká výstava, která má připomenout řemeslný fortel našich předků: tesařů, kolářů, bednářů a truhlářů. Navštívíme gotické sklepení původního hradu a  Poslední božiště boha Černoboha Raksy ve Skalsku v kraji Boleslavském, první ze sklepních instalací z cyklu Archeologie v plenkách. Touto instalací vzpomeneme na rodáka z nedaleké  Březinky, vesnice,  která je dnes příměstskou částí Bělé pod Bezdězem. Zavzpomínáme na kněze a prvního českého „profesionálního“ archeologa Václava Krolmuse a jeho veliký objev, o němž nám sepsal knihu. Při dnešním stupni poznání však jeho objev budí na našich tvářích úsměv. Přesto si Václava Krolmuse, zapáleného vědce, vlastence a především dobrého člověka, nesmírně vážíme. Okruh zakončíme prohlídkou zámeckého pozdně gotického sklepení a prostor, které nám připomínají 2. pol. 18. stol., kdy zde sídlila dětská manufaktura.

Otevírací doba:

Květen, červen a září
sobota a neděle
9:00; 11:00; 13:00; 15:00
pondělí až pátek
pouze po telefonické domluvě
Červenec a srpen
pondělí - neděle
9:00; 11:00; 13:00; 15:00
Vstupné

Zámecký okruh
Plné vstupné:50,00 CZK
Dětské vstupné:25,00 CZK
Seniorské vstupné:25,00 CZK
Expozice dětská manufaktura a sklepy
Plné vstupné:20,00 CZK
Dětské vstupné:10,00 CZK
Seniorské vstupné:10,00 CZK

Fotogalerie

Zámek Bělá pod Bezdězem, autor: Archiv: Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem

Zámek Bělá pod Bezdězem

 
Městská zámecká expozice, autor: Archiv: Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem

Městská zámecká expozice

 
Městská zámecká expozice, autor: Archiv: Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem

Městská zámecká expozice

 
Městská zámecká expozice, autor: Archiv: Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem

Městská zámecká expozice

 
Městská zámecká expozice, autor: Archiv: Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem

Městská zámecká expozice

 
Loutky Fr. Pešána v Městské zámecké expozici, autor: Archiv: Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem

Loutky Fr. Pešána v Městské zámecké expozici

 
Městská zámecká expozice, autor: Archiv: Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem

Městská zámecká expozice

 
Městská zámecká expozice, autor: Archiv: Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem

Městská zámecká expozice

 
Městská zámecká expozice, autor: Archiv: Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem

Městská zámecká expozice

 
Městská zámecká expozice, autor: Archiv: Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem

Městská zámecká expozice