Mikroregion Pojizeří

Městská památková zóna Mšeno

Městská památková zóna Mšeno (foto Yan Celikovsky), autor: Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Máchův kraj

Mšeno, 277 35

Městská památková zóna Mšeno byla vyhlášena ministerstvem kultury ČR ke dni 1. 9. 2003. Důvodem jejího vyhlášení bylo to, že město Mšeno je zachovalým příkladem městečka středověkého původu.
Zajímavou a velmi komplikovanou urbanistickou strukturu ovlivnilo rozdělení města na dvě části s různými majiteli. Ve středověku se totiž město dělilo na dvě části na "horní Mšeno" a "dolní Mšeno". V 11. století byly stavby horního Mšena soustředěny v okolí kostela sv. Václava (dnes kostel sv. Martina). Horní Mšeno patřilo ke knížecímu (později královskému) rodu a majetku Přemyslovců. Výnosy této vsi byly i se správou kostela propůjčeny abatyším při klášteře sv. Jiří v Praze na Hradčanech (až do 14. století). Pod jejich správou se mšenským nežilo špatně - první rozkvět Mšena. Část vsi "dolní Mšeno", na Podolci, se rozrůstá hlavně za vlády Přemysla Otakara II., který nechává stavět hrad Bezděz a zde (i v okolních vsích) nechává usídlit takzvané many. Kromě středověkého původu města se zde zachoval velmi hodnotný a početný soubor patrové roubené i hrázděné maloměstské architektury. Současný vzhled hlavních městských prostor určuje pozdně klasicistní a eklektická zástavba, dobře dochovaná včetně detailů fasád. Ve druhé polovině 20. století Mšeno trvale stagnovalo, díky tomu zde prakticky nevznikly žádné rušivé novostavby (dokonce ani mimo historické jádro města). Mšeno má výrazné panorama určované souborem hlavních dominant - neogotickou radnicí, kostelem a školou. Z památkového hlediska je Mšeno mimořádně hodnotným a zcela nedoceněným městským organismem.

Služby a vybavení: parkoviště, stání na kola

Fotogalerie

Městská památková zóna Mšeno (foto Yan Celikovsky), autor: Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Městská památková zóna Mšeno (foto Yan Celikovsky)

 
Městská památková zóna Mšeno (foto Yan Celikovsky), autor: Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Městská památková zóna Mšeno (foto Yan Celikovsky)

 
Městská památková zóna Mšeno (foto Yan Celikovsky), autor: Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Městská památková zóna Mšeno (foto Yan Celikovsky)

 
Městská památková zóna Mšeno (foto Yan Celikovsky), autor: Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Městská památková zóna Mšeno (foto Yan Celikovsky)

 
Město Mšeno v zimě, autor: Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Město Mšeno v zimě