Mikroregion Pojizeří

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích

Polabí

Čelákovice, 250 88

Web: http://www.farnost-celakovice.cz/kostely.php

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je z dominant města Čelákovice.

Jednu z dominant města tvoří kostel Nanebevzetí Panny Marie. Je to románská jednolodní stavba z kvádříkového zdiva s přilehlou věží, vybudovaná koncem 12. století. Původně tribunový kostel postavený na vyvýšené labské terase, tvořící se sousední tvrzí a mlýnem tzv. "Hrádek". V letech 1708-1712 byl kostel barokně přestavěn a rozšířen. Kazatelna je renesanční se znakem Kautských z Kostelce, oltáře jsou barokní. V 16. století byl prostor kolem kostela užívaný jako hřbitov opevněn vlastní hradební zdí. 

Kult Panny Marie

Kult Panny Marie byl šířen jak kněžími západořímské, tak východořímské říše i cyrilometodějskou misií. Panna Maria měla mimořádné a nezastupitelné místo jako Matka Boží a přímluvkyně u Boha, bývá obklopena Čtrnácti svatými pomocníky. Panna Maria je ctěna (1. ledna, 25. března, 31. května, 5. srpna, 22. srpna, 15. srpna, 8. září, 15. září, 7. října atd.) jako ochránkyně rodiny, těhotných žen a rodiček, dělníků v dolech, lomech, při pracích na poli i v domácnosti, proti epidemiím a moru, někdy i v hodině smrti. Panně Marii byly zasvěceny nejstarší a nejvýznamnější stavby naší země, např. velkomoravský metropolitní chrám, ve kterém byl v roce 885 pohřben sv. Metoděj i první kostel postavený na Pražském hradě. Panna Maria staroboleslavská je ochranným obrazem (paládiem) České země.

Církevní památky: kostely

Fotogalerie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích