Mikroregion Pojizeří

Domov Harcov – výrobky z dílen ručního papíru a z košíkářské dílny

Domov Harcov, autor: Domov Harcov

Jizerské hory

Vlčí vrch 4 / 323
Liberec, 460 15

Telefon: +420 482 750 220
GSM: +420 774 630 004
E-mail: domov-harcov@volny.cz
Web: www.domov-harcov.cz, www.jizerske-vyrobky.cz

Regionální produkt Jizerské hory – výrobky z dílen ručního papíru a z košíkářské dílny.

Domov pro mentálně postižené v Liberci – Harcově o. p. s.

Chráněné dílny Domova Harcov byly založeny v roce 2005 jako jeden z projektů Domova pro mentálně postižené v Liberci – Harcově o.p.s., jehož cílem je poskytovat zaměstnání lidem s mentálním postižením. V současné době u nás pracuje 56 osob s mentálním nebo kombinovaným postižením.

Pracovní náplň je zaměřena na výrobu tradičních řemeslných výrobků z přírodních materiálů – košíkářských, keramických, textilních, knihařských a výrobků z ručního papíru.

Klienti se podílejí na celém procesu vzniku výrobku od přípravy materiálu přes samotnou výrobu, balení a prodej výrobků na tradičních trzích. Pracovní a sociální dovednosti klientů vedou k jejich sociálnímu začleňování do společnosti, nacházení smyslu a kvality života.

Příloha

Fotogalerie

Domov Harcov, autor: Domov Harcov

Domov Harcov

 
Domov Harcov, autor: Domov Harcov

Domov Harcov

 
Domov Harcov, autor: Domov Harcov

Domov Harcov

 
Domov Harcov, autor: Domov Harcov

Domov Harcov

 
Logo Harcov, autor: DH Liberec, o.p.s.

Logo Harcov

 
logo barevné

logo barevné