Mikroregion Pojizeří

Hruboskalskem a okolo Mužského

Hrad Valdštejn

Český ráj

Středně náročný výlet vhodný pro trekingová kola má délku 47 km. Z Turnova se vydáte na Valdštejn, projedete kolem Arboreta Bukovina do Kacanov, odtud pak přes Skokovy do Žďáru, Ploukonic a přes Přepeře zpět do Turnova.

Turnov, Na Lukách – Železniční zast. Turnov-město (GW Jizera 17 – 1,8 km) – Valdštejn (6 km) – Arboretum Bukovina (8,2 km)– Kacanovy (12 km) – Žehrov (17,1 km) – odb. Srbsko (nezn. silnice) – Branžež (25 km) – Dneboh (30,4 km) – za rybníkem Žabakor (35,3 km) – ŽďárDoubravaPloukonice (nezn. silnice – 38,8 km) – Turnov (GW Jizera 17A, 17 – 46,9 km)


MAPA

HRUBOSKALSKO

Jedno z nejznámějších skalních měst je charakteristické impozantními věžemi a strmými kaňony. Poměrně malá odolnost pískovce způsobila bohatství tvarů na skalních stěnách. I proto je oblíbenou oblastí horolezců.

VALDŠTEJN

Hrad Valdštejn, ležící na západním okraji Hruboskalského skalního města, je považován za nejstarší hrad Českého ráje. Byl založen kolem roku 1260 Jaroslavem z Hruštice z rodu Markvarticů, jehož potomci si posléze začali říkat páni z Valdštejna. Na konci 15. století byl hrad opuštěn, později shořel a znovu jej pozvedli až Valdštejnové, kteří přišli po Albrechtu z Valdštejna. V 18. století zde vybudovali nevšední poutní místo s jedinečnou atmosférou. Další majitelé, Aehrenthálové, pak v první polovině 19. století propojili krajinu sítí turistických cest, vybudovali vyhlídky i nedaleké lázně Sedmihorky. Hrad Valdštejn zpřístupnili veřejnosti, čímž se stal jednou z prvních zpřístupněných památek v Českých zemích. V hradní kapličce můžete spatřit údajný portrét Karla Hynka Máchy, který je považován za jedinou zachovanou podobiznu básníka. Dnes je hrad v majetku města Turnova. K občerstvení slouží Hospůdka na Valdštejně v jeho předhradí.

 ARBORETUM BUKOVINA

Arboretum Bukovina bylo založeno v roce 1860 tehdejším majitelem hruboskalského panství Janem Bedřichem Lexou z Aehrenthalu a lesníkem Leopoldem Angerem a osázeno především americkými dřevinami, které se v něm nacházejí dosud. Arboretum je jednou z nejstarších sbírek dřevin a prvních pokusných ploch na pěstování severoamerických dřevin ve střední Evropě. Stojí tu i historický altán z druhé poloviny 19. století, postavený ve švýcarském stylu, ve kterém se nachází expozice a sezónní informační centrum.

SKOKOVY

Vesnička s několika penziony se nachází v blízkosti žehrovských lesů. Málokdo už dnes ví, že zde byly v roce 1897 zřízeny malé rašelinné a vodoléčebné lázně, spojené s osobou léčitelky Klotyldy Hoppeové. Možnost občerstvení.

BRANŽEŽ – NOVÁ VES

Rekreační oblast u Komárovského rybníka je známá svým písčitým dnem a dobrým přístupem do vody. V lokalitě se nachází několik pláží, kempinky, tábořiště, ubytování i občerstvení. Romantický obraz dokreslují pískovcové skály a borové lesy.

Dneboh-Kavčina

V červnu roku 1928 došlo ve svahu nad obcí Dneboh k sesuvu půdy, při kterém bylo zničeno jedenáct usedlostí. Ještě dnes tu stojí němí pamětníci pohromy – stromy, které rostou šikmo. V obci Dneboh je vyhlídková věž a možnost občerstvení.

RYBNÍK ŽABAKOR

Žabakor, jeden z největších rybníků Českého ráje, je od roku 1998 přírodní rezervací. Chráněn je především jako význačné hnízdiště vodního ptactva – ze zjištěných 183 druhů zde polovina hnízdí. Botanicky významné jsou také okolní mokřady.

ŽĎÁR

Při průjezdu obcí Žďár si můžete prohlédnout krásnou roubenou kovárnu z roku 1808 s protilehlým obytným domem čp. 31. Nachází se zde také novogotická kaple Navštívení Panny Marie.

PŘEPEŘE Greenway Jizera

První zmínka o obci Přepeře pochází z roku 1323, ale nejstarší dochovanou památkou je pozdně gotický kostel sv. Jakuba Většího z poloviny 16. století.

Zajímavostí obce je staré rameno na levém břehu řeky Jizery, zvané Přepeřsko, se zachovalými břehovými porosty. V obci se nachází několik velkých roubených statků. Na místním jezu se dá skvěle vykoupat a obec nabízí i možnosti občerstvení.

MOKRÝ

Osada Mokrý je místní částí obce Všeň. Obdivovat zde můžete původní barokní bránu usedlosti čp. 12 a historický kříž od lidového umělce na návsi.

PLOUKONICE

Ploukonice jsou osadou obce Všeň, kterou protéká Všeňský potok. Na něm byla kdysi vybudována soustava čtyř rybníků, z nichž ten nejníže položený (již zaniklý) zavodňoval obranné vodní příkopy historické tvrze. Do současnosti se dochovaly jen tři rybníky. Na návsi se nachází historický hostinec U Loudů.

Příloha

Přístupnost pro nevidomé - brailovo písmo: wellness využití (zánaly, vířivka, masáže atd)

Fotogalerie

Hruboskalsko

Hruboskalsko

 
Komárovský rybník

Komárovský rybník

 
Hrad Valdštejn

Hrad Valdštejn

 
Jez Přepeře

Jez Přepeře

 
Komárovský rybník (2)

Komárovský rybník (2)

 
Turnov

Turnov

 
Žabakor

Žabakor