Mikroregion Pojizeří

Máchova stezka pro pěší a cyklisty

Zastavení v osadě Břehyně, autor: Archiv OPS Máchovo jezero

Máchův kraj

Doksy

Přijměte pozvánku na procházku po Doksech, Starých Splavech a Břehyni.

 V těchto obcích byly instalovány informační tabule a tabulky s informacemi o zajímavých místech. V rámci tohoto projektu došlo k zpřístupnění zámeckého parku v Doksech veřejnosti. V areálu zámeckého parku se na celkem šesti informačních tabulích dozvíte zajímavosti o historii zámku, jeho architektuře, flóře zámeckého parku, o rodu Valdštejnů a další informace, které Vás seznámí s celým zámeckým areálem. Naučná stezka je soustředěna do levé části od vstupu do parku. Na jedné ze dvou infotabulí před vstupem do zámeckého parku naleznete mapu dotčených obcí s rozmístěním infotabulí a jejich tématy. Výčet míst, kam se můžete vydat je vskutku bohatý.

Celkem došlo k osazení 30. zajímavých míst, z toho 17 ks infotabulí, 7 ks tabulek a 6 ks tabulek s kamenným podstavcem. Dalším zajímavým místem je zastavení na málo známém Šibeničním vrchu, kde se můžete pohodlně posadit na lavičku a kochat se výhledem na město. Navíc se zde dozvíte hrůzu nahánějící informace o tomto tajemném místě, kterému místní ne nadarmo říkají Šibeniční.

Pokud Vám nově otevřená naučná stezka po Doksech, Starých Splavech a Břehyni rozšíří obzory a příjemně zaplní strávený čas procházkou po městě, tak poté splnila svůj účel! Přejeme Vám pěkný výlet!

Jedná se o projekt, na jehož realizaci získala Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero dotaci z Programu rozvoje venkova, Leader+, který administruje Místní akční skupina LAG Podralsko.

Fotogalerie

Zastavení u přístaviště, autor: Archiv OPS Máchovo jezero

Zastavení u přístaviště

 
Zastavení v zámecké zahradě, autor: Archiv OPS Máchovo jezero

Zastavení v zámecké zahradě