Mikroregion Pojizeří

Turistika

Region Horní Pojizeří se rozkládá na severovýchodě Čech mezi Českým rájem a nejvyšším českým pohořím - Krkonoše. Tepnou regionu je řeka Jizera se svými přítoky, která tvoří spojení mezi dvěma výše zmíněnými regiony. Region nese v záhlaví heslo "Kraj dalekých rozhledů a hlubokých údolí". Podhůří Krkonoš, protkané hlubokými údolími řek, se zde snoubí s pestrou krajinou Českého ráje. Region leží na severovýchodě Čech, ve východní části Libereckého kraje. Přirozeným regionálním centrem je město Semily. Z pohledu turisty se region nachází v těsné blízkosti Českého ráje, Krkonoš a Jizerských hor a jeví se jako ideální výchozí místo pro pobyt. Dopravní dostupnost - cca 110 kilometrů od Prahy, po dálnici do Turnova (25 km od Semil), cca 40 km od Liberce. Železniční spojení - region se nachází na trati Liberec Pardubice z možností přestupu na Prahu v Turnově. Pozn.: Pro zjednodušení uvádíme v mapách polohu Semil jako regionálního centra Horního Pojizeří