Mikroregion Pojizeří

Turistický informační systém Horního Pojizeří

Tisková zpráva, 22.11.2006

V současné době probíhá v regionu realizace projektu Turistický informační systém Horního Pojizeří. Projekt, spolufinancovaný z prostředků Evropské unie, realizuje dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří ve spolupráci s Mikroregionem Kozákov a Městským informačním střediskem v Semilech. Projekt získal podporu v rámci Grantového programu SROP Libereckého kraje Podpora služeb cestovního ruchu pro veřejný sektor (Podopoatření 4.1.2)

V roce 2000 proběhl projekt vícejazyčného turistického informačního systému, v rámci kterého byly na území Euroregionu Nisa rozmístěny panely s informacemi o turistických zajímavostech a památkách. V roce 2005 z iniciativy Města Semily byly po převedení do majetku obcí tabule obnoveny a doplněny dalšími tabulemi s mapami cyklotras. Na území města Semily tak byly znovuosazeny a doplněny např. tabule na Komenském náměstí, v Bítouchově, Údolí Jizery, Riegrově stezce a další. Tabule s mapami cyklotrasy byly instalovány v obcích Mikroregionu Pojizeří.

Cílem nového projektu je doplnění informačního systému o další prvky a zkvalitnění informací v krajině. Dojde k doplnění tabulí s mapami cyklotras v dalších obcích regionu (mj. Záhoří, Bozkov, Jesenný, Roztoky) a především instalaci nových tabulí s informacemi u památek a turistických zajímavostí. Po jeho dokončení tak bude celý systém na území mikroregionů Pojizeří a Kozákov homogenní.

Produkt je zaměřen na cykloturisty a pěší turisty, s využitím i pro motoristy (tabule při cyklotrasách na veřejných komunikacích). S ohledem na blízkost státních hranic jsou nezanedbatelnou skupinou zahraniční návštěvníci.

Formou a obsahem by projekt navázal na předchozí etapy, tzn. dřevěné stojany s potištěnými hliníkovými panely. Tabule o rozměru cca 120x80 cm ponesou informace v češtině a jazykových mutacích (němčina, angličtina, polština) doplněné kresbou. V rámci projektu budou také obnoveny a aktualizovány mapové tabule ERN (rozměr 120x180 cm) v Semilech, Bozkově, Bělé apod. Po dokončení by v každé obci regionu měla být instalována alespoň 1 tabule s mapou cyklotrasy a 1 tabule u vybrané turistické zajímavosti či památky. Předběžný počet činí 11 malých map, 9 obnovených velkých a 27 textových tabulí u památek a zajímavostí.

Na území města bude mít systém podobu vycházející z nového městského mobiliáře a bude namísto konkrétních památek popisovat vybrané lokality s významnou historií (Komenského náměstí, Riegrovo náměstí, Koštofrank, Husova ulice, Podmoklice, Ostrov). Jednotlivé památky pak budou nezávisle na projektu označeny novými tabulkami s krátkým textem.

K informačnímu systému bude vydána tištěná publikace ve formě brožurky s informacemi, obsaženými na tabulích. Publikace bude zahrnovat i informace z dříve realizovaných tabulí. V elektronické podobě budou informace o systému a zajímavostech zveřejněny na stránkách zúčastněných mikroregionů a Města Semily, případně na samostatných stránkách projektu.

Celkový rozpočet projektu činí 458 660 Kč. Na financování se podílejí zúčastněné obce dle míry zastoupení (počet tabulí, podklady) a sdružení obcí (tisk, internet, administrativa, režie). Dotace ve výši 75% bude z grantového schématu proplacena po dokončení realizace a vyúčtování projektu.

Doba realizace léto 2006 - léto 2007 v závislosti na termínech využitého dotačního programu. Administraci a řízení projektu zajišťuje MR Pojizeří ve spolupráci s informačním centrem Semily. Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří již aktivně spolupracoval při realizaci předchozí etapy projektu. 13 členských obcí pokrývají značnou část dotčeného území. Partnerským subjektem je Mikroregion Kozákov, který spolupracuje na projektech podporujících rozvoj cestovního ruchu.

Ing. Jiří Lukeš
vedoucí projektu

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Vytvořeno 18.11.2010 10:41:16 | přečteno 1675x | Ing. Jiří Lukeš