Mikroregion Pojizeří

Pojizerská cyklotrasa

Mikroregion Pojizeří podpořil projekt Pojizerské cyklotrasy (Cyklotrasa Jizera) a schválil finanční spoluúčast na pořízení vyhledávací studie.

Úvod

V roce 2001-02 byla v rámci „Studie rozvoje cykloturistiky v Horním Pojizeří“ zpracována základní vyhledávací studie Pojizerské cyklotrasy. Cyklotrasa, vedoucí podél toku řeky Jizery, by se měla v budoucnu stát páteřní cyklotrasou regionu nadregionálního významu, propojující mj. atraktivní turistické oblasti Jizerské hory, Krkonoše a Český ráj. Předpokládaná délka - od pramene k soutoku Jizery s Labem (cca 150-180 km).

Význam zamýšlené cyklotrasy je z velké části marketingový. Cyklotrasa nadregionálního významu a související produkty pomohou propagaci regionu a rozvoji cestovního ruchu, sekundárně rozvoji drobného podnikání a služeb.

Současnost

Cykloturistika je v současné době nepřehlédnutelným fenoménem mezi lidmi, kteří často vyrážejí na rodinnou aktivní dovolenou do regionů s kvalitní infrastrukturou a zajímavou nabídkou tras, služeb a turistických zajímavostí.

Z tohoto důvodu byla v letech 2003-04 v regionu Horní Pojizeří vyznačena nová síť značených cyklotrasy, ve snaze zviditelnit region, učinit ho atraktivnějším, nebo alespoň udržet krok se současným trendem.

Podmínkou dalšího rozvoje je právě atraktivní produkt nadregionálního významu, základem kterého by se mohla stát právě zamýšlená Pojizerská cyklotrasy.

V roce 2004 byla z iniciativy města Turnov a mikroregionu Podkozákovsko obnovena myšlenka vybudování páteřní cyklotrasy podél řeky Jizery. První kroky k realizaci byly učiněny v úseku Příšovice - Železný Brod, pro který byla zpracována Vyhledávací studie a rozpracována Studie proveditelnosti. Na dolním toku Jizery je vedení Pojizerské cyklotrasy zastoupeno cyklotrasou č. 241, která by měla v budoucnu být jednotná pro celou cyklotrasu. Cyklotrasa povede zčásti po stávajících komunikacích, vhodných pro cykloturistiku, zčásti po nových úsecích cyklostezky v místech, kde není odpovídající alternativa.

V současnosti je celý záměr rozdělen do jednotlivých úseků dle územního členění:

  1. Dolní Pojizeří - úsek Labe - Příšovice, garant Mladá Boleslav
  2. Český ráj - úsek Příšovice - Železný Brod, garant Turnov
  3. Horní Pojizeří - úsek Železný Brod - Horní Sytová, garant Semily
  4. Krkonoše - úsek Horní Sytová - pramen, garant svazek měst a obcí Krkonoše

Na úseku Horního Pojizeří předběžně Město Semily, zastoupené p. starostou Mojžíšem, souhlasilo stát se garantem na odpovídajícím úseku. Partnerem se stal Mikroregion Pojizeří, sdružující obce proti toku řeky (mj. Bozkov, Příkrý, Benešov u Semil, Slaná, Bystrá nad Jizerou, Háje nad Jizerou).

O významu záměru vypovídá skutečnost, že cyklotrasa „Jizera“ je zařazena mezi významné projekty v databázi Centra dopravního výzkumu, instituce zřízené ministerstvem dopravy a zpracovávající Strategii cyklistické dopravy v České republice. V rámci projektu „Úsměv“ jsou pro náš záměr žádány prostředky na manažera projektu a jeho propagaci.

Další postup

  1. Uzavření partnerské smlouvy s Městem Semily a Mikroregionem pojizeří.
  2. Zpracování vyhledávací studie (do konce roku 2005), která určí vedení cyklotrasy a stanoví finanční náročnost projektu a další kroky na zpracovávaném úseku. Vyhledávací studie bude hrazena z prostředků Města Semily a Mikroregionu Pojizeří.
  3. Na základě zpracované studie bude vypracovaná Studie proveditelnosti jako dokument pro získávání prostředků na realizaci např. z fondů EU nebo státního rozpočtu.
  4. V jednotlivých etapách nebo pro celý záměr bude připravována žádost finanční prostředky na realizaci (Strukturální fondy EU, Státní fond dopravní infrastruktury apod.)

Zpracovatelem vyhledávací studie na úseku Turnov je firma JENA CZ z Turnova, která je autorem Studie rozvoje cykloturistiky v Horním Pojizeří a která zpracovává dokumentaci i na ostatních úsecích. Zpracování úseku Spálov - Semily, bude mj. součástí diplomové práce studentky dopravní fakulty Lenky Syrovátkové.

Ing. Jiří Lukeš, Městské informační středisko v Semilech

Vytvořeno 18.11.2010 10:33:40 | přečteno 2873x | Ing. Jiří Lukeš