Mikroregion Pojizeří

Cyklotrasy v Horním Pojizeří

V roce 2002 byla s podporou programu Phare zpracována "Studie rozvoje cykloturistiky v Horním Pojizeří", jejímž hlavní náplní bylo zpracování projektu cyklotras v regionu Horního Pojizeří. Jednalo se o 6 nových tras, navazujících na stávající cyklotrasy v Českém ráji a rozšiřující síť cykloturistických tras směrem ke Krkonoším.

Cyklotrasy:

  • 4170 Železný Brod - Semily - Háje nad Jizerou - Vysoké nad JIzerou
  • 4171 Tábor - Lomnice nad Popelkou - Libštát - Jilemnice
  • 4173 Jilemnice Háje nad Jizerou - Roprachtice - Vysoké nad JIzerou
  • 4174 Lomnice nad Popelkou - Košťálov - Bozkov - Vysoké nad JIzerou
  • 4175 Železný Brod - Semily - Kundratice
  • 4176 Semily - Kozákov - Tatobity - Rovensko pod Troskami - Újezd pod Troskami

Jedná se o cca 170 kilometrů nových cyklotras, které by měly být vyznačeny v letech 2002-2003. Finance pocházejí z veřejných rozpočtů s využitím dotací z Programu obnovy venkova a Grantových programů Libereckého kraje. Na realizaci projektu kromě mikroregionů Kozákov a Pojizeří, které byly iniciátorem celého projektu, spolupracují mikroregiony Tábor, Jilemnicko, Podhůří a Podkozákovsko.

Jako první vyznačila cyklotrasy na svém území Jilemnice na přelomu léta a podzimu. Hlavní vlna přichází v závěru roku 2002, kdy je možné čerpat z dotačních prostředků, které využívají jednotlivé mikroregiony (sdružení obcí).

Mikroregion Kozákov na svém území vyznačí úseky cyklotras č. 4170, 4175, 4176 v délce cca 30 kilometrů. Dvě etapy proběhnou v na konci roku 2002 (59 tis. Kč) a na počátku roku 2003 (32 tis. Kč). V současné době je již u dodavatele značení, firmy DOZNAK z Příkrého, objednáno značení v požadovaném rozsahu.

Mikroregion Pojizeří byl v letošním roce úspěšný s žádostí o dotaci z Programu obnovy venkova, která mj. zahrnoval prostředky na značení cyklotras na území mikroregionu. Prostředky na značení cyklotras činí 130 tis. Kč.

V současné době probíhá terénní šetření se zástupci dodavatele značení a Klubu českých turistů, na základě kterého může v prosinci dojít k vyznačení cca 50 kilometrů tras. Jedná se o úseky cyklotras č. 4170, 4171, 4174, 4175.

Na tyto úseky následně naváže Vysoké nad Jizerou, Jilemnicko a MR Podhůří. Celkem by v roce 2002 mělo být vyznačeno cca 130 kilometrů. celkový rozpočet projektu, včetně zpracování studie, přesahuje 300 tis. Kč.

V současnosti probíhá příprava značení také na území mikroregionu Železnobrodsko (v rámci samostatného projektu). Zbylé úseky budou postupně vyznačeny v roce 2003 tak, aby pro cykloturistickou sezónu 2003 byla připravena ucelená síť cyklotras v regionu Horní Pojizeří s návazností na okolní regiony.

Finanční prostředky na doznačení zbývajících úseků se budeme snažit získat z grantových programů Libereckého, které budou vyhlášeny na přelomu roku 2002/2003.

Projekt cyklotras je prvním z projektů pro podporu rozvoje cestovního ruchu v Horním Pojizeří, dosud opomíjeném území horního toku řeky Jizery na rozmezí Českého ráje, Krkonoš a Jizerských hor. Iniciátorem a koordinátorem těchto aktivit je město Semily a přilehlé mikroregiony, koordinaci aktivit a komunikaci mezi partnery zajišťuje Městské informační středisko v Semilech.

Městské informační středisko v Semilech

Vytvořeno 18.11.2010 10:27:47 | přečteno 1626x | Ing. Jiří Lukeš