Mikroregion Pojizeří

Shromáždění zástupců MR Pojizeří dne 21. 11. 2019

defaultni obrazek

Předseda Mikroregionu Pojizeří svolává veřejné zasedání shromáždění zástupců č. 5/2019, které se uskuteční v obci Bozkov, v Dřevěnce ve čtvrtek 21. listopadu 2019 od 15,00 hod.Program zasedání:

 1. Zahájení
 2. Volba pracovních orgánů
 3. Způsob hlasování
 4. Návrh programu jednání:
 • a) Plnění úkonů z minulých zasedání
 • b) Schválení rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2023
 • c) Úhrady uzavřených DPP v roce 2019
 • d) Nákup techniky na údržbu zeleně ve svazku – průběh realizace akce, pojištění zakoupené techniky
 • e) Rozpočtové opatření č.3/2019
 • f) Společné řešení obcí při uzavírání smluv s poskytovateli energií
 • g) Inventarizace majetku 2019
 • h) Schválení dohody o provedení práce na vedení účetnictví a na vedení webových stránek svazku v roce 2020
 • i) Výše členských příspěvků na rok 2020
 • j) Projednání Zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Mikroregionu Pojizeří
 • k) Volba nového člena dozorčí rady 
 • l) Aktuální informace – vypsané dotační podpory pro obce
 • m) Informace od Davida Pražáka, poslance Parlamentu České republiky
 • n) Diskuse
 • Závěr
 • Milan Havlík, předseda

  Vytvořeno 11.11.2019 12:29:32 - aktualizováno 3.12.2019 16:36:30 | přečteno 511x | Ing. Jiří Lukeš