Mikroregion Pojizeří

Shromáždění zástupců MR Pojizeří 3.12.2020

defaultni obrazek

Předseda Mikroregionu Pojizeří svolává veřejné zasedání shromáždění zástupců č.5/2020, které se uskuteční v budově obecního úřadu v Košťálově dne 3.12.2020 od 15,00 hod.Program zasedání:

 1. Zahájení 
 2. Volba pracovních orgánů
 3. Způsob hlasování
 4. Návrh programu jednání:
 • a) Plnění úkonů z minulých zasedání
 • b) Schválení rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2024
 • c) Úhrady uzavřených DPP v roce 2020
 • d) Inventarizace majetku v roce 2020
 • e) Zpráva o finanční činnosti svazku v roce 2020
 • f) Schválení dohody o provedení práce na vedení účetnictví a na vedení webových stránek svazku v roce 2021
 • g) Výše členských příspěvků na rok 2021
 • h) Projednání Zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Mikroregionu Pojizeří
 • i) Volba nového člena dozorčí rady
 • k) Vypsané dotační podpory pro obce
 • l) Diskuse
 • Závěr
 • Milan Havlík, předseda


  Vytvořeno 23.11.2020 17:34:08 - aktualizováno 12.12.2020 18:11:44 | přečteno 470x | Ing. Jiří Lukeš