Mikroregion Pojizeří

Shromáždění zástupců MR Pojizeří 22.11.2018

pojizeri logo07

Předseda Mikroregionu Pojizeří svolává na čtvrtek 22. listopadu 2018 od 15,00 hod. v obci Slaná u Semil veřejné zasedání shromáždění zástupců.

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba pracovních orgánů
 3. Způsob hlasování
 4. Návrh programu jednání
 • a) Volba předsedy a místopředsedy svazku
 • b) Volba členů dozorčí rady, volba členů inventarizační komise
 • c) Schválení rozpočtového provizoria na rok 2019
 • d) Nová pravidla čerpání dotací z POV Libereckého kraje
 • e) Odměny funkcionářů II. pololetí 2018
 • f) Inventarizace majetku 2018
 • g) Schválení dohody o provedení práce na vedení účetnictví v roce 2019
 • h) Výše členských příspěvků na rok 2019
 • i) Oprava veřejného osvětlení v MR POJIZEŘÍ – realizace akce
 • j) Rozpočtové opatření č. 4/2018
 • k) Aktuální informace – vypsané dotační podpory pro obce – J. Lásková Soldátová
 • l) Projednání Zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Mikroregionu Pojizeří
 • m) Diskuse
 • Závěr
 • Vytvořeno 20.11.2018 14:59:04 - aktualizováno 13.1.2019 22:05:31 | přečteno 603x | Ing. Jiří Lukeš