Mikroregion Pojizeří

Shromáždění zástupců MR Pojizeří 19. 4. 2018

pojizeri logo07

Předseda Mikroregionu Pojizeří svolává na čtvrtek 19. dubna 2018 od 15,00 hodin v obci Benešov u Semil v Hostinci Podmošnou veřejné zasedání shromáždění zástupců s následujícím.


Program:

 1. Zahájení
 2.  Volba pracovních orgánů
 3.  Způsob hlasování
 4.  Návrh programu jednání
 • a) Informace od společnosti LAMBERGA s.r.o. – Ing. Petra Macháčková
 • b) Schválení rozpočtového opatření č. 1/2018
 • c) Udělená dotace na nákup kompostérů ze SFŽP  - výsledek výběrového řízení – schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, uzavření veřejnoprávních smluv s obcemi, uzavření smluv o výpůjčkách s občany, uzavření smlouvy na   administraci dotace
 • d) GDPR – výsledek výběrového řízení, postup prací
 • e) Aktuální informace – vypsané dotační podpory pro obce – J. Lásková Soldátová
 • f) Příprava výjezdního zasedání
 • g) Výsledek přezkoumání hospodaření svazku
 • h) Informace od hosta – David Pražák
 • i)  Diskuse
 • Závěr
 • Dalibor Lampa
  předseda

  Vyvěšeno na úředních deskách a el. deskách obcí MR Pojizeří
  Sejmuto 19.4. 2018

  Vytvořeno 10.4.2018 13:56:47 - aktualizováno 5.5.2018 13:16:39 | přečteno 575x | Ing. Jiří Lukeš