Mikroregion Pojizeří

Shromáždění zástupců 03. 02. 2015

Na základě rozhodnutí předsedy Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Pojizeří svolávám na úterý 3.2.2015 od 14,00 hodin do zasedací místnosti OÚ Benešov u Semil shromáždění zástupců s následujícím programem:

 1. Zahájení
 2. Volba pracovních orgánů
 3. Způsob hlasování
 4. Návrh programu jednání
  1. Roman Šturma, Severočeské komunální služby s.r.o. - nabídka obcím na likvidaci biodpadů
  2. Výsledek inventarizace majetku za rok 2014
  3. Schválení výše a termínu platby ročního členského příspěvku v roce 2015
   viz. stanovy:
   O výši a termínu splacení ročního členského příspěvku a dalších podrobnostech způsobu uhrazení členského příspěvku rozhoduje shromáždění zástupců 1 x ročně v termínu určeném shromážděním zástupců.
  4. Schválení smlouvy poradenství v roce 2015
  5. Realizace projektu meziobecní spolupráce na území mikroregionu
  6. Návrh rozpočtu mikroregionu na rok 2015
  7. Dotace Ministerstva kultury ČR na památky prostřednictvím ORP Semily
  8. Návrh společných akcí v roce 2015
  9. Informace paní Soldátové Láskové 
 5. Diskuze
 6. Závěr

Tajemník MR Pojizeří K.Čermák

Vyvěšeno : 21. 1. 2015 na úředních deskách a el. deskách obcí MR Pojizeří
Sejmuto: 3. 2. 2015

Vytvořeno 22.1.2015 5:36:23 - aktualizováno 12.2.2015 18:02:12 | přečteno 1348x | Ing. Jiří Lukeš