Mikroregion Pojizeří

Strategie

Strategie rozvoje Mikoregionu Pojizeří

Strategie rozvoje mikroregionu Pojizeří

Přehled projektů

Obsah

I. Úvod

 • 1.1. historie, vývoj spolupráce
 • 1.2. výchozí stav

II. SWOT analýza Mikroregionu Pojizeří

 • 2.1. silné stránky
 • 2.2. slabé stránky
 • 2.3. rizika
 • 2.4. šance

III. Výstup SWOT analýzy, náměty na opatření

 • 3.1. záměr mikroregionu Pojizeří
 • 3.2. náměty pro stabilizaci a rozvoj území
 • 3.3. témata pro podporu podnikání a zlepšení zaměstnanosti
 • 3.4. témata projektů k realizaci v nejbližším období
 • 3.5. témata pro dlouhodobější záměry
 • 3.6. témata vhodná pro integraci v rámci MR
 • 3.7. témata vhodná pro integraci do nadřazených struktur

IV. Návrha strategie územního rozvoje na 5-10 let

 • 4.1. zkvalitnění infrastruktury
 • 4.2. informatika a navazující služby
 • 4.3. technické zabezpečení území
 • 4.4. podnikání a tradiční řemesla
 • 4.5. podpora rozvoje CR
 • 4.6. bydlení
 • 4.7. vzdělávání a aktivity volného času
 • 4.8. péče o životní prostředí
 • 4.9. péče o lidský potenciál

V. Ekonomické předpoklady pro uplatnění žádostí o dotování projektů
VI. Východiska a rámcová témata projektů
VII. Strategické postupy realizace
VIII. Přílohy

 • Příloha č. 1: - výčet projektů uvažovaných k realizaci v nejbližším období (a některé dlouhodobější záměry)
 • Příloha č. 2: - schematická mapa mikroregionů, mapa MR Pojizeří
Vytvořeno 18.11.2010 10:54:27 - aktualizováno 5.1.2016 6:56:52 | přečteno 2805x | Ing. Jiří Lukeš